For studenter
No En
Søk

Forlenget frist: Doblougs studiestipend for 2022

Du kan søke støtte til masterutdanninger eller utveksling fra Ingar Doubloug stiftelse. Utvidet søknadsfrist til 18. oktober klokken 15.00.

Prøvespill

Prøvespillet foregår lørdag den 6. november 2021 mellom klokken 09.00 og 17.00 i Levinsalen på Musikkhøgskolen.

Studenter som prøvespiller og blir godkjent høsten 2021 kan motta støtte fra og med høstsemesteret 2022.

Søknadsfrist

18. oktober 2021 klokken 15.00 (ny frist).

Søknadsskjema

Ta kontakt for å få tilsendt søknadsskjemaet på e-post.

Hvem kan søke?

Stipendet er øremerket sangere, instrumentalister og dirigenter innenfor klassisk sjanger, og stipendet gjelder kun for studier på masternivå. Stiftelsen stiller definerte tilknytningskrav til Norge, se under.

Stipend til hele masterprogram

Stipend til utveksling

Ta kontakt

Ta kontakt for å få tilsendt søknadsskjemaet og stiftelsens statutter via e-post: dobloug@nmh.no.