For studenter
No En
Søk

Har du mistanke om at du er smittet?

Hva skal du gjøre om du har symptomer som kan skyldes koronavirus? Først og fremst må du holde deg hjemme. Det er også viktig at du melder fra til oss slik at vi kan sette inn smitteverntiltak.

Hvis er på NMH og føler deg dårlig, skal du gå hjem. Har du ikke munnbind, kan du få det i resepsjonen.

1. Sørg for å teste deg

SiO har etablert en teststasjon på Fredrikkeplassen på Blindern. Både ansatte og studenter kan bruke den. Sjekk lenken og ring for å bestille time.

Du kan også teste deg i regi av kommunen du bor. Se hvordan du går fram (oslo.kommune.no)

2. Send e-post til korona@nmh.no

Bruk din NMH-epost (les om informasjonssikkerhet under). Skriv følgende i e-posten:

  • Hvor har du oppholdt deg på NMH?
  • Hvem har du vært sammen med?
  • Er du allerede testet for covid-19, eller skal du testes?

Kommunelegen har ansvar for smittesporing, men vi trenger å vite om dine bevegelser på NMH for å hindre videre smittespredning.

Om du tester negativt på covid-19

Selv om du tester negativt på koronateksten, skal du være hjemme til symptomene på luftveisinfeksjon er borte.

Hvis du har hatt nærkontakt med en som har fått påvist covid-19

Vi ønsker å iverksette tiltak raskt for å begrense eventuell smittespredning. Har du oppholdt deg på NMH skal du da umiddelbart informere NMH på korona@nmh.no.

Følg retningslinjene til Folkehelseinstituttet (FHI).

Personer som får påvist smitte vil bli fulgt opp av helsemyndighetene. Dersom du har vært i nær kontakt med en smittet person skal du være i hjemmekarantene i 14 dager. Nær kontakt vil si kontakt med en smittet person hvor dere har hatt mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt.

Informasjonssikkerhet

Du kan være trygg på at dine opplysninger ikke kommer på avveie. E-poster som går innenfor nmh.no-domenet og er sikre. Det er også grunnen til at slike opplysninger skal gå fra NMH-epost til NMH-epost, og ikke komme utenfra – for eksempel fra en Gmail-konto.

For å sikre et forsvarlig arbeids- og studentmiljø, kan vi gi informasjon innad i virksomheten om at en ansatt eller student er i karantene eller er smittet. Om vi mener det er nødvendig å gi ut slik informasjon for å sikre et forsvarlig arbeids- og studentmiljø, blir hvert tilfelle vurdert konkret i samråd med helsemyndighetene. NMH vil aldri gi informasjon om enkeltpersoner til utenforstående.

Sletting av personopplysninger

Eventuelle personopplysninger NMH behandler i forbindelse med varsling av smitte hos studenter og ansatte eller hos noen de har vært i nærkontakt med, slettes når smittesporing er gjennomført og tiltak er iverksatt. Det gjelder også opplysninger om noen går hjem eller holder seg hjemme på grunn av sykdom.

Lovgrunnlag

NMH plikt og rett til å ha oversikt over smittesituasjonen dersom det har innvirkning på andre ansatte og studenter. Dette er hjemlet i Arbeidsmiljøloven § 4-1(1) og Universitets- og høgskoleloven § 4-3.

Artikler relevante