For studenter
No En
Søk

Lavterskel samtaletilbud – snakk med noen

Musikkhøgskolen har et lavterskeltilbud for studenter som trenger noen å snakke med. Tirsdag 8. juni er siste mulighet for å henvende seg dette semesteret.

Kjenner du på nedstemthet eller synes du kanskje det er vanskelig å komme seg opp om morgenen? Føles det tungt å øve på instrumentet ditt, eller er du ensom? Uansett hvor store eller små følelser du sliter med - vi inviterer deg til å booke tid med en av våre nye samtalepartnere.

Jo Skaansar og Barbra Coco Laurré stiller til disposisjon for samtaler i denne perioden, både i grupper og en-til-en. Du kan også ta med deg en venn du selv velger.

Begge samtalepartnerne har bakgrunn fra musikk- og kulturfeltet, og sitter på nyttig kunnskap og erfaringer hva gjelder musikerhelse, psykologi, motivasjon og livet som musiker.

Tilbudet er forlenget og gjelder ut semesteret.

Stor respekt

Jo Fougner Skaansar er bassist, komponist og psykolog utdannet fra jazzlinja ved NTNU, Norges musikkhøgskole og Universitetet i Oslo (UiO). Han har gitt ut to album under eget navn, og medvirket på over 50 plateutgivelser. Skaansar jobber som klinisk psykolog ved Akershus universitetssykehus, og har vært gjesteforsker ved RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse ved UiO.

– Jeg har stor respekt for motet til alle som våger å snakke om det når de føler seg sårbare.

Jo Skaansar Ny samtalepartner på NMH

Skaansar har et bredt interessefelt som terapeut, og benytter seg av flere teoretiske og praktiske perspektiver i psykologisk behandling. Spesielt er han opptatt av betydningen av relasjoner og følelser, både for psykisk strev og for prosessen med å få det bedre.

– Klienter har ulike personligheter og behov. Derfor blir de terapeutiske veivalgene tilpasset den enkelte klient, forklarer han.

Musikeren og psykologen erfarer at mange allerede har forsøkt å håndtere egen situasjon når de kommer til ham, uten helt å komme noen vei. Samtidig kan det være en utfordring å søke hjelp.

– Når du kommer til meg, kan du forvente at jeg møter deg der du er, med en åpen og nysgjerrig innstilling. Målet mitt er at du skal føle deg trygg og ivaretatt når vi prater, og jeg har stor respekt for motet til alle som våger å snakke om det når de føler seg sårbare, sier han, og ønsker studentene på Musikkhøgskolen hjertelig velkommen.

En stor verktøykasse

Barbra Coco Laurré har 30 års erfaring fra arbeid med musikere og kunstnere, og har stressmestring som et av sine kjerneområder. Hun jobber også som psykoterapeut og underviser en rekke fagpersoner fra både helse- og kultursektoren. Laurré er utdannet innen drama og teater, sangpedagogikk og andre sceniske fag. Hun har en bred kompetanse innen psykoterapi med en rekke tilleggsutdanninger innen ulike typer psykisk og fysisk behandling. Siden 2020 har hun vært ansatt som universitetslektor på Norges musikkhøgskole og underviser i fagene Øving, Prestasjonsforberedelse og Scenisk bevissthet.

Følelsen av utilstrekkelighet eller nederlag er noe mange kjenner på i et miljø med høy forventing til prestasjon, både fra en selv og andre. Laurrés sentrale perspektiv er å hjelpe musikere til å utvikle sitt individuelle talent på best mulig måte. Gjennom sin pedagogikk forsøker hun å snu tendensen mange har til å sammenligne seg selv med andre, til noe positivt og utviklende for et musikerliv.

– I et kunstnerisk fag med høye prestasjonskrav er det å ikke føle seg bra nok noe de fleste kjenner seg igjen i. En slik negativ innstilling kan vi lære å bruke positivt ved å stille spørsmål og heller lære å la seg inspirere, forteller hun.

Hun påpeker også forventningen om at musikere skal elske det de gjør til enhver tid. Et press om å alltid være så begeistret kan gå utover motivasjonen, også i normale tider.

– Vi må lære oss å øve på måter som ikke er angstbaserte eller skaper negative stressmønstre.

– Følelsen av nederlag eller utilstrekkelighet skal ingen gå alene med, den kan vi gjøre noe med.

Barbra Coco Laurré Ny samtalepartner på NMH

Etter mange år i bransjen har hun en stor verktøykasse å ta i bruk når hun møter klienter. Likevel mener hun at det ikke alltid skal så mye til for å snu en dårlig utvikling.

– Noen ganger trenger folk bare en samtale, litt inspirasjon for å låse det opp og få tilbake gnisten.

Laurré forstår musikkstudentenes bekymring for fremtiden.

– Men følelsen av nederlag eller utilstrekkelighet skal ingen gå alene med, den kan vi gjøre noe med.

Normalt å trenge litt hjelp

SUT-leder Annie Eline Lundgreen tror mange kjenner på en dyp frustrasjon over dagens situasjon, og mener det er helt avgjørende for enkelte studenter med et tilbud nå.

– Vi vet at enkelte studenter føler på mye ensomhet og at mange sliter med å få dagene til å gå, sier hun, og minner om at en dag blir restriksjonene fjernet for godt.

– Da er det så inderlig viktig at vi ikke lar oss selv kapitulere totalt nå. Veien tilbake blir så lang!

Lundgreen er glad for at skolen nå setter inn tiltak, og understreker at det er helt normalt med behov for litt ekstra hjelp, spesielt nå som følelsene lett kan ta overhånd og motivasjonen gjerne svinger. Hun håper tilbudet kan være med på å lette på trykket.

– Jeg tror det kan være til uvurderlig hjelp for mange studenter som trenger råd og veiledning, og for å finne gode metoder å takle denne unntakshverdagen på.

Praktisk informasjon

  • Vær oppmerksom på at dette er et lavterskeltilbud, og ikke en klinisk behandling.
  • Samtalepartnerne har taushetsplikt.
  • Jo Skaansar tilbyr både digitalt møte og “walk-and-talk” (samtale mens man går tur med god avstand), mens Barbra Coco Laurré foreløpig tilbyr digitalt møte.
  • Du kan selv komme med ønsker for hvem du vil snakke med, og om du vil snakke alene eller i fellesskap med en selvvalgt person eller flere, eller i en gruppe satt sammen av oss.
  • Du vil få tildelt time hos den som er ledig hvis det er lang ventetid hos den du har ønsket deg
  • Husk at du også kan ta kontakt med din studentkontakt for samtaler.
  • Fyll ut skjemaet nedenfor. Vi svarer deg innen én virkedag.
  • Bachelor- og masterstudenter vil bli prioritert.

Artikler relevante