For studenter
No En
Søk

Meld inn konserter for høst 2021

Vi håper og tror på en mer normalisert hverdag og aktivitet i neste studieår og inviterer nå til å registrere konsertønsker og -behov for høstsemestret 2021.

Redusert kapasitet og prioritering

Vær obs på at kapasiteten er redusert som følge av pandemien. Det stilles betydelige krav fra myndighetene til ansvarlig arrangør og konsertmulighetene er av den grunn redusert.

  1. Det er kun konserter direkte knyttet til undervisning, arbeidskrav, emner eller pågående FoU-prosjekter som blir prioritert det kommende semestret.
  2. Konserter med en gjennomtenkt kunstnerisk profil og en klar idé, prosjekter med samarbeid på tvers av sjanger/grupper/studier og prosjekter med fokus på kjønnsmessig og kulturelt mangfold vil bli prioriterert.
  3. Registreringer etter fristen 10. mai vil bli prioritert i andre rekke.
  4. Om du er helt avhengig av å få bekreftet konsertdato raskt, meld inn og ta i tillegg direkte kontakt med produksjonssjef Lars Kurverud for oppfølging.

Innmelding

Du trenger ikke legge inn detaljert programinformasjon når du registrerer konserten i skjemaet.

Alle får svar og bekreftelse på registreringen, men booking vil bli bekreftet først gjennom personlig oppfølging.

Lavterskelkonserter og kortere planleggingstid

Om du ikke er klar for å sende inn konsertønsker nå, så finnes normalt også muligheter for lavterskelkonserter, men offentlige myndigheters krav til ansvarlig arrangør gjør dette vanskelig per nå. Les mer på lenkene under.

Har du spørsmål?

Artikler relevante