For studenter
No En
Søk

Meld inn konsertønsker for vår 2022

Treblåsere spiller fra noteark

Planlegger du eller har du behov for å gjøre en konsert knyttet til NMH-aktivitet i vårsemestret 2022? Sesonginnmeldingen er nå åpnet, med innmeldingsfrist søndag 31. oktober.

Sesongprogram og planlegging

NMH planlegger konsertvirkshomheten i to hovedsesonger, og vi lyser nå ut vårsesongen 2022.

Det er gjennom denne innmeldingen de aller fleste konsertmulighetene tildeles. For å bli prioritert du ha meldt inn ditt konsertønske innen fristen. Innmeldinger som kommer etter fristen blir prioritert i andre rekke. Etter at hovedsesongen er lagt kan eventuelle ledige tider bookes forløpende i løpet av semesteret. Mer info om konsertplanlegging på NMH generelt finner du på egne sider.

  • Konserter direkte knyttet til undervisning, arbeidskrav, emner eller pågående FoU-prosjekter prioriteres i første rekke.
  • Konserter med en gjennomtenkt kunstnerisk profil og en klar idé, prosjekter med samarbeid på tvers av sjanger/grupper/studier og prosjekter med fokus på kjønnsmessig og kulturelt mangfold vil også bli prioritert spesielt
  • Registreringer etter fristen 31. oktober 2021 prioriteres i andre rekke.

Innmelding

Du trenger ikke legge inn detaljert programinformasjon når du registrerer konserten i skjemaet, men skriv så tydelig info som mulig.

Alle får svar og bekreftelse på registreringen, men booking vil bli bekreftet først gjennom personlig oppfølging.

Tilknytning til fag, arbeidskrav og prosjekter

I skjemaet er det viktig at du formidler tydelig konsertens eventuelle tilknytning til fag, emne eller undervisning og eventuelle krav i studieplanen. Dette kan være avgjørende for hvilken prioritet konserten din får i planleggingen.

Markedsføring

Når du får bekreftelsen på at konserten er booket, får du en frist for å sende inn informasjon og bilder som kan brukes til å markedsføre konserten. Denne informasjonen skal du sende til konsertinfo@nmh.no.

Det trykte sesongprogrammet

Alle konserter er ikke automatisk med i det trykte sesongprogrammet. I dette programmet vil konserter med en gjennomtenkt kunstnerisk profil og god informasjon bli prioritert.

Strømming og opptak

NMH har ingen fasiliteter for enkel strømming av konserter, det krever bemanning og ressurser og gjøres derfor kun i helt spesielle og utvalgte tilfeller.

Allerede booket/avtalt konsert?

Hvis du allerede har fått booket tid og/eller sted for en konsert, så ønsker vi at du fortsatt registrerer deg i skjemaet. Det er da viktig at du skriver i kommentarfeltet at dette er en konsert som allerede er avtalt eller booket. Eventuelle bilder og mer detaljert info sender du til konsertinfo@nmh.no.

Øvingskonserter og kortere planleggingstid

Om du ikke er klar for å sende inn konsertønsker nå, så finnes normalt også muligheter for noen "restbookinger" i løpet av semestret samt øvingskonserter (tidligere lavterskelkonsert) for studenter. Dette er konserter som ikke annonseres offentlig av NMH, men student kan selv invitere et publikum og håndtere dette på eget vis.

Har du spørsmål?

Artikler relevante