For studenter
No En
Søk

Rektorvalg 2021: Kom med forslag

Har du forslag til hvem som kan bli NMHs neste rektor? Valgstyret inviterer til å spille inn navn på mulige kandidater – gjerne eksterne – helt uforpliktende. Fristen er 24. september.

Ingen begrensninger

Det er ingen begrensninger i hvem som kan velges – kvinner eller menn, eksterne eller interne, korte eller lange. Vi ønsker mangfold på NMH. Den eneste som ikke kan velges, er nåværende rektor.

Du trenger ikke forespørre den du foreslår på forhånd.

Avhengig av antall innspill, vil valgstyret kontakte disse personene eller opprette en valgkomité som kan lete fram gode kandidater på bakgrunn av innspillene.

Frist for innspill

Send navneinnspill til valgstyret@nmh.no innen 24. september 2020!

Tidsplan for valg 2021

Både rektor, prorektor og styrerepresentanter skal velges våren 2021, og valgene blir gjennomført separat og elektronisk valg:

  1. Oktober 2020: Formell utlysning og mer informasjon om valget og valgreglementet.
  2. 17. januar 2021: Fristen for formelt å foreslå kandidater til rektor- og prorektorvalget.
  3. 4.–10. februar 2021: Valg av rektor og prorektor.
  4. 12.–19. april 2021: Valg av styrerepresentanter for de ansatte.
  5. Etter påske, dato kommer senere: Valg av styrerepresentanter for studentene.

Leder i valgstyret