For studenter
No En
Søk

Husk å svare på helse- og trivselsundersøkelsen

Blå plakat for SHot-undersøkelsen. På plakaten står det: "Ta SHot-undersøkelsen og vinn gavekort". Plakaten inneholder også logoen til Folkehelseinstituttet (FHI).

Fristen for å svare på studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2022 er utsatt til 10. april.

Undersøkelsen kartlegger studentenes helse og trivsel i bred forstand, med hovedvekt på psykososiale forhold.

NMH pleier å svært god oppslutning om denne undersøkelsen. Faktisk er dette den undersøkelsen som flest av våre studenter svarer på. Både undersøkelsen i 2018 og 2021 hadde over 40 prosent svarrespons, i fjor hele 44,9. NMH var dermed blant topp 5 på landsbasis.

Bli med for å øke kunnskapen

Undersøkelsen gir oss dermed god kunnskap om hvordan våre studenter har det og er bakgrunnen for ulike tiltak vi setter i gang. Blant annet lavterskel samtaletilbud og ordningen med studentassistenter i koronatiden.

Jo flere som svarer, desto mer verdifull blir undersøkelsen.

Vinn gavekort

Svar på undersøkelsen og bli med på trekningen av 100 gavekort på 500 kroner. Du kan svare helt fram til 13. mars.

Landets største undersøkelse om helse og trivsel

Dette er Norges største studentundersøkelse om temaet. Den blir sendt ut til i over 200 000 studenter. Undersøkelsen gjennomføres av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra studentsamskipnadene.

Kontaktperson for SHoT ved NMH

Artikler relevante