For studenter
No En
Søk

Studentassistentene er på plass

Sammenstilling av portretter av studentassistentene Danielle Price, Elise Sløgedal, Vetle Aakre Laupsa og Marthe Amalie Dalene Wærnes

Det er nå ansatt fire studentassistenter skal gjennomføre sosiale arrangementer og tilrettelegge for møteplasser for studentene på NMH.

Mange måneder med strenge smittevernrestriksjoner, lite sosial omgang og vanskelige studieforhold har gått ut over studentmiljøet på skolen. Dette skal studentassistentene Danielle Price, Vetle Aakre Laupsa, Elise Sløgedal og Marthe Amalie Dalene Wærnes være med på å gjøre noe med.

Noe på nett og noe i friluft

– Det er jo mye som ikke er lov, men vi skal ha quiz, filmkvelder og andre ting som er gøy å gjøre over nettet, forteller den ene av studentassistentene Elise Sløgedal. – Vi vil også gå i med gang Discord, som er et nettsamfunn hvor vi kan snakke og spille sammen.

I tillegg skal de også prøve å få til noen faktiske møter, som turer og trening utendørs. Med smitteverntiltakene, kan de da møtes 10 av gangen.

– Mange sitter alene på kveldene etter skolen og har gitt uttrykk for at de har trengt slike tilbud. Derfor kommer vi til å spre arrangementene til litt ulike tider, dagtid, kveldstid og i helgene.

Vi gleder oss masse til å jobbe med dette. Håper folk møter opp.

Elise Sløgedal studentassistent
Elise Sløgedal fotografert om sommeren foran et gelender og busker. Kan se ut som det er tatt på Sørlandet.

Undersøke hva studentene har behov for

I løpet av en ukes tid vil de sende ut en spørreundersøkelse til studentene på NMH hvor de selv kan beskrive hvilke behov de har, og hva studentassistentene kan hjelpe med.

– Gjøre miljøet mindre

– Grunnen til at jeg søkte om å bli studentassistent, var at jeg hadde lyst til å bidra litt mer i studentmiljøet, sier Elise Sløgedal. – I fjor var jeg miljøarbeider på Rønningen folkehøgskole – en slags blanding av elev og ansatt. Jeg mener at den erfaringen har gitt meg ressurser til å kunne bidra som studentassistent på NMH.

Elise mener at miljøet på NMH lett blir sjangerdelt, og at studentene på impro/jazz og klassisk har lite med hverandre å gjøre. – Jeg kjenner nesten ingen fra de andre studieretningene. Vi holder jo også til i ulike hus. Med jobben som studentassistent ønsker jeg å være med på å få mer samvær på tvers av studieretningene. Gjøre miljøet litt mindre.

Hvem er studentassistentene?

  • Danielle Price er fra Skottland hvor hun har tatt bachelor og master i klassisk tuba. Nå går hun på master jazz/impro med tuba som hovedinstrument.
  • Vetle Aakre Laupsa har tatt en bachelor i jazz på Universitetet i Stavanger. Han er bassist og nå er han inne i sitt første år på videreutdanningen PPU deltid.
  • Elise Sløgedal går første år bachelor i musikkpedagogikk med jazzvokal som hovedinstrument.
  • Marthe Amalie Dalene Wærnes har tidligere en bachelor i musikkpedagogikk fra NMH. Hun har akkordeon som hovedinstrument, og går nå første år på master i musikkterapi.

Artikler relevante