Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Hvordan har studentene hatt det under koronapandemien?

Norges største undersøkelse om studenters helse og trivsel viser at halvparten sliter psykisk. Selv om studentene på Musikkhøgskolen har hatt det litt bedre enn gjennomsnittet for resten av landet, viser undersøkelsen at 2020-2021 har vært vanskelig.

Studentenes økonomi, trivsel, fysisk og psykiske helse har lidd under pandemien. Studentene ved NMH rapporterer i større grad enn landsgjennomsnittet at koronapandemien har påvirket økonomien til det verre. 61 prosent av NMH-studentene mener økonomien er blitt noe eller mye verre. Tallet for resten av landet er 43.

Som ventet i en nedstengt by, er studentene svært misfornøyd med kulturtilbudet og utelivstilbudet, men Musikkhøgskolens studenter er litt mer tilfreds med studiet sitt enn gjennomsnittet av studentene i resten av landet. Det kan komme av at NMH har vært åpent for øving og en-til-en-undervisning det meste av tiden under pandemien. Undersøkelsen viser også at NMH-studentene har hatt nesten fire ganger så mye undervisning på campus som gjennomsnittet av alle studenter i Norge.

– Resultatene bekrefter at det var viktig å gi studentene tilgang til campus under pandemien, selv med strenge restriksjoner. Uten tilgang til øving og individuell undervisning ville mange av våre studenter slitt mer med å holde motivasjonen oppe, sier rektor Peter Tornquist.

– Resultatene bekrefter at det var viktig å gi studentene tilgang til campus under pandemien, selv med strenge restriksjoner.

Peter Tornquist rektor

Trivselen ned flere hakk

Likevel ligger alle tall om trivsel på et lavere nivå enn i 2018, og og slik er det i hele landet. Når vi sammenligner tallene med forrige måling i 2018, oppgir 12 prosent færre at de har god eller svært god livskvalitet. Jevnt over har skåren sunket med mellom 10 og 20 prosent både når det gjelder undervisning, egen arbeidsinnsats, veiledning og fysisk læringsmiljø.

Økning i alvorlige psykiske plager

I 2018 viste svarene at 23 prosent av studentene på NMH slet med alvorlig psykiske plager. I år er tallet mer enn doblet til 53 prosent. Det er en større økning enn landsgjennomsnittet på henholdsvis 34 (2018) og 45 (2021) prosent. Så mange som 21 prosent av NMH-studentene som har besvart undersøkelsen sier at de tenker på å ta sitt eget liv. Et lyspunkt er at det kan virke som om NMH-studentene i større grad enn andre søker hjelp for sine psykiske vansker. Undersøkelsen viser at 34 prosent av NMH-studentene har søkt hjelp – mot 19 prosent i resten av landet.

– Vi er glade for å ha fått på plass et lavterskel samtaletilbud for de som trenger noen å snakke med. Undersøkelsen viser at det er behov for å videreføre tilbudet i en eller annen form også etter at pandemien er over, sier Tornquist.

Digital undervisning

Musikkhøgskolens studenter er mer misfornøyd med digital undervisning enn gjennomsnittsstudenten. 91 prosent synes digital undervisning fungerer dårligere eller mye dårligere enn fysisk undervisning. Landsgjennomsnittet er på 71 prosent. Likevel er NMH-studentene mer fornøyd med foreleserens tekniske kompetanse enn studenter i resten av landet. Den viktigste årsakene til at NMH-studentene mener digital undervisning fungerer dårligere, er at de savner kontakten med medstudenter og faglærer. På NMH er lærer-student-kontakten sterk, og dette kommer til uttrykk i at 76 prosent mener kontakten med faglærer er den største utfordringen ved digital undervisning. Til sammenligning er dette tallet 56 prosent for resten av landet.

– Vi har en jobb å gjøre med å følge opp funnene i undersøkelsen. Selv om digital undervisning ikke skal erstatte fysiske timer, må vi også ta med oss de positive erfaringene fra det siste året og vurdere hvordan disse kan bidra til å gjøre studietilbudet enda bedre, sier Peter Tornquist.

76 prosent mener kontakten med faglærer er den største utfordringen ved digital undervisning.

Resultat fra SHot-undersøkelsen
Illustrasjonsbilde med teksten"Hvordan har du det helt ærlig?"

Fakta om undersøkelsen

SHoT er en landsomfattende spørreundersøkelse som skal få fram ny kunnskap om hvordan norske studenter har det. SHoT gjennomføres hvert fjerde år, sist i 2018. I år ble det gjennomført en tilleggsundersøkelse på grunn av koronapandemien. 181 828 heltidsstudenter ble invitert til å svare på undersøkelsen. 62 498 svarte. Det gir en svarprosent på 34,4. Med over 62 000 svar er dette Norges største studenthelseundersøkelse.

Undersøkelsen er gjennomført av studentsamskipnadene i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

Artikler relevante