For studenter
No En
Søk

Still til valg 2022

De seks studentene som utgjør SUT 2021–2022, står ute i snøen og ler.
SUT 2021–2022

Det er snart tid for å velge neste års Studentutvalg (SUT) og studentrepresentanter til NMHs styre. Her er litt info om valgene, både om vervene og hva de innebærer. Fristen for å melde sitt kandidatur var den 11. mai 2022.

Studentutvalget (SUT)

SUT er Musikkhøgskolens studentdemokrati og skal først og fremst virke som bindeledd mellom studentene og faglig og administrativ ledelse ved institusjonen. SUT har også ansvaret for å arrangere sosiale tilstelninger for studenter på Musikkhøgskolen. Dessuten kontrollerer SUT skap, administrerer øvingsrom, har ansvaret for det sosiale opplegget under oppstartsuka og hjelper til under opptaksukene.

Vi skal til sammen velge seks representanter til SUT. Hver representant skal sitte i ett år, og studentene som stiller til valg, stiller ikke til spesifikke verv i valgrunden. Vervene blir bestemt internt av de seks valgte kandidatene etter valget. Hvert unike SUT har stor frihet til å utforme sine arbeidsoppgaver og sin struktur, men her lister vi vervene opp med typiske ansvarsområder.

De seks studentene som utgjør SUT 2021–2022 står ute i snøen.

Nye representanter til SUT og styret for 2022–2023

Studenter til SUT og NMHs styre for 2022–2023 er nå valgt. Her finner du ut av hvem som vant valget, hvem kandidatene var og hvorfor de stilte til valg.

Les om kandidatene

Vervene som skal bli dekket

Studentrepresentant i Musikkhøgskolens styre

Styret er Norges musikkhøgskoles øverste organ. Styret har elleve medlemmer og to av disse er studenter. Studentrepresentantene i styret velges hvert år, mens de øvrige medlemmene velges for fire år. Det skal velges to ordinære medlemmer og to varaer. Det skal være en mannlig og en kvinnelig av hver. Å sitte i styret er et honorert verv og innebærer å

  • sette seg godt inn i sakspapirene til hvert møte og gjøre nødvendig research – det innebærer god dialog med SUT og studentmassen rundt saker som er relevante for studentene
  • delta på ca. fire styremøter i året pluss en del andre møter i tillegg
  • bidra med studentperspektivet på møtene

Hvordan stille til valg?

Du stiller til valg ved å fylle ut et kjapt, lite nettskjema. Det er mulig å stille til valg i både høgskolestyret og SUT samtidig, og du bruker samme skjema. Du logger deg inn med ditt NMH-brukernavn og -passord. Fristen er 11. mai 2022:

Artikler relevante