For studenter
No En
Søk

Bli med i undersøkelse om motivasjon, øving og helse

Vil du delta i en internasjonal studie om unge utøveres motivasjon, øvingsvaner og fysisk og mental helse?

Hvordan henger motivasjon og psykologiske behov blant unge musikere, toppidrettsutøvere og dansere sammen med ulike øvings- og framføringsvaner? Og hvordan er dette knyttet til skader, skadeforebygging, sceneskrekk og bruk av prestasjonsfremmende substanser?

Dette er den første studien som både undersøker disse spørsmålene på tvers av disipliner som musikk, dans og idrett.

Kan bety noe for forebygging

Studien er ventet å få konsekvenser for forebyggende arbeid knyttet til mental og fysisk helse blant profesjonelle utøvere. Den vil bli implementert i Norge, Sverige, Danmark og Storbritannia.

Johannes Hatfield, tidligere stipendiat på Musikkhøgskolen, nå Høgskolen i Innlandet er ansvarlig for undersøkelsen. Han skriver: – Denne studien er startskuddet for et internasjonalt interdisiplinært forskningssamarbeid som skal se nærmere på sammenhengen mellom motivasjon, øvingsvaner, fysiske og psykiske utfordringer, bruk av dopingpreparater og tilfredshet blant aspirerende musikk-, dans-, og idrettsutøvere. Studien er ventet å få en sentral innvirkning på forebyggende arbeid knyttet til fysiske og psykisk helse og velvære blant unge og profesjonelle utøvere på tvers.

Undersøker over lengre tid

Dette er en longitudinell studie. Det innebærer at du vil bli bedt om å fylle ut deler av skjemaet totalt 3 ganger: i november-desember 2021, i april-mai og i november-desember 2022. Det å få svar på skjemaet tre ganger over ett år, gjør at vi kan undersøke individuelle og kollektive utviklingstrekk over tid.

For eksempel vil det være interessant å se nærmere på hvordan musikkstudenters øvingsvaner utvikler seg over tid og rundt eksamensperioder, og hvordan ulike øvingsvaner over tid henger sammen med fysiske vonter og psykisk helse eller velvære. Kan prestasjonspress over tid føre til bruk av prestasjonsfremmende substanser? Hvilke studenter er spesielt utsatte? Disse med flere spørsmål er mulige å gå dypere inn i ved bruk av flere målepunkter.

Hva skjer med datamaterialet?

Datamaterialet i denne studien vil forbli anonymt gjennom alle studiens ledd. Basert på tallmessige funn vil vi publisere resultatene av undersøkelsen i et internasjonalt forskningstidsskrift. Det vil her ikke være noe informasjon eller data som vil kunne knyttes til enkeltindivider i disse publikasjonene. Selve datamaterialet vil bli lagret anonymt og kryptert i Nettskjema, en skybasert elektronisk datatjeneste fra Universitetet i Oslo.

Artikler relevante