For studenter
No En
Søk

CEMPE Talks #5 – kjønn – kvalitet – kreativitet

-
Grafikk

Ser vi på statistikken, er det langt igjen til vi oppnår likestilling mellom ulike kjønn i musikklivet – og på NMH. Hva kan vi gjøre for å styrke likeverdet og mangfoldet?

Må vi se på tradisjonene vi står i og kvalitetskriteriene vi bruker – bevisst og ubevisst? Hvordan kan vi møte utfordringene på en kreativ måte og dyrke fram en sunn normkritisk kultur?

Dette er blant spørsmålene som vil bli stilt i den åpne panelsamtalen CEMPE Talks 6. mai om likestilling.

Panelet består av

  • Rune Rebne – komponist, førsteamanuensis, prosjektleder for Jenteprosjektet og leder for UML
  • Tanja Orning – cellist og førsteamanuensis
  • Anna Berg – komposisjonsstudent 4. år bachelor
  • Torfinn Lysne – jazzgitarist og musikkpedagogikkstudent 4. år bachelor

Moderator: Astrid Kvalbein, forsker og påtroppende rektor.

Se også arrangementets Facebook-side her.

Lukket STUDENT Talks

I forkant av debatten holdes det en STUDENT Talks der studentene får delt erfaringer og diskutert temaet i et lukket forum.

Deltakelse skjer ved påmelding og er kun for NMHs studenter. Mer informasjon om arrangementet finner du på NMHs interne sider for studenter.

Utvalg for mangfold og likestilling

NMH skal sørge for at mennesker – uavhengig av kjønn, etnisk tilhørighet, religion eller seksuell legning – har reelle like muligheter. Derfor må vi hele tiden utfordre gamle mønstre og ubevisste holdninger.

NMHs utvalg for mangfold og likestilling (UML) skal avdekke skjevheter, foreslå tiltak og støtte ledelsen i likestillingsarbeid ved Musikkhøgskolen.

Publisert: 29. apr. 2021 — Oppdatert: 17. aug. 2021