For studenter
No En
Søk

CEMPE Talks #9: Skeiv musiker i en streit verden

-

Hvordan er egentlig den skeive representasjonen i norsk musikk- og kulturliv?

Bør en bygge sin karriere rundt det å være «skeiv musiker», eller bør egen identitet holdes adskilt fra ens kunstneriske virke? Finnes det sjangere det er lettere å være skeiv i enn andre? Og, kan musikk brukes som et verktøy i prosessen mot å finne ut av egen identitet og å bedre forstå seg selv?

Disse spørsmålene, og fler til, stiller vi når NMH på skrå kaller inn til skeiv debatt.

Panelet består av:

  • Ruth Eckhoff
  • Bendik Giske
  • Julie Falkevik
  • Sidsel Karlsen

Samtalen modereres av Annie Eline Lundgreen

Vi håper å se både studenter og ansatte enten om du er skeiv, ikke-skeiv, eller noe midt i mellom. At du kan være deg selv angår oss alle.

Vi serverer lunsj!

Omtale

I 2022 er det 50 år sidan avkriminaliseringa av homofili i Noreg. Dette blir markert over heile landet under paraplyen Skeivt kulturår. Vi på Musikkhøgskolen markerer også skeivt kulturår, og veka har fått namnet NMH på skrå.

NMH på skrå set varme, toleranse, mangfald, medmenneskelegheit og fridom på dagsorden, og føregår på Musikkhøgskolen mellom 1. og 6. november. Veka byr på konsertar, panelsamtalar og sosiale arrangement. Konsertane vil representere eit spekter av sjangrar, komponistar og utøvarar, som på kvar sin måte og saman speglar vekas tematikk.

At vi kan vere akkurat den vi er, som musikar, kunstnar og menneske, angår alle uansett fil. Set av veka og bli med på kunstnarleg, verbalt og tenkjande skråplan og feiring av NMH på skrå.

Publisert: 13. sep. 2022 — Oppdatert: 3. nov. 2022