For studenter
No En
Søk

Disputas Andreas Borregaard

-
Andreas Borregaard i front på scenen under fremføring av Personhood - J. Walshe

Andreas Borregaard forsvarer i offentlig disputas prosjektet med tittelen Bare gjør det! – utforsking av musikerens (bruk av) kroppslig performance.

Signe Fuglesteg Luksengard

Bedømmelseskomite

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Thomas Moore, dr. art. i kunstnerisk utviklingsarbeid, University of Antwerp, Belgia
  • Natacha Diels, førsteamanuensis i musikk ved University of Pennsylvania, USA
  • Jennifer Torrence, ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid, NMH.

Borregaards veiledere har vært Tanja Orning (hovedveileder), og Manos Tsangaris (biveileder).

Disputasen vil bli holdt som fysisk arrangement.

Disputasleder er rektor ved NMH Astrid Kvalbein.

Om prosjektet

I det 21. århundre bruker et økende antall komponister og musikere utøverens stemme og kropp på måter som ikke er knyttet til å spille et instrument.

Musikerens bevegelige, dansende, berørende, talende, syngende, ropende, grimaserende og klingende kropp åpner opp for en ny og stadig utvidende uttrykksmåte - en palett som samtidig krever nye ferdigheter som ikke er en del av den nåværende musikkutdannelsen eller vanlig musikalsk oppføringspraksis.

«Just Do It!» er et kunstnerisk forskningsprosjekt som ønsker å utforske mulighetene for kroppslig opptreden innenfor et utvidet musikalsk felt, samt å avdekke, definere og beskrive noe av kunnskapen og ferdighetene som er nødvendige for å realisere disse mulighetene. Prosjektets praksisbaserte metode er basert på skapelsen av fem nye soloverk for trekkspill og kropp, ved James Black, Marcela Lucatelli, Philip Venables/Ted Hufmann, Louise Alenius og Andreas Borregaard, samt en konsert for ensemble og trekkspiller skrevet av Jennifer Walshe.

Om Andreas Borregaard

Andreas Borregaard (f. 1981) begynte å spille akkordeon i 1986, og ble i 2022 utnevnt til professor i akkordeon ved Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover.

Publisert: 25. mai 2023 — Oppdatert: 3. jun. 2023