For studenter
No En
Søk

Disputas Erik Dæhlin

-
Kunst på Tvers Erik Dæhlin

Kunststipendiat Erik Dæhlin disputerer over sitt stipendiatprosjekt Minne som materiale.

Paal Audestad

Bedømmelseskomite

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Leder Trond Lossius, professor og ph.d.-leder, Den norske filmskolen
  • 1. opponent Alwynne Pritchard, forsker, Griegakademiet, Universitetet i Bergen
  • 2. opponent Alexander Carneras, forsker og forfatter, København

Rektor Astrid Kvalbein vil lede disputasen.

Om prosjektet

Dæhlin har dokumentert ph.d.-prosjektet sitt på Research Catalogue, hvor han har samlet lyd, video og tekst om de fem delprosjektene han har gjennomført.

I Her utforsket Dæhlin en spesifikk utøvers kropp og stemme som en minnebank.

I Dobbeltportrett i rom eksperimenterte Dæhlin med å iscenesette lydlig et hus som ikke lenger finnes.

I Arbeidstittel: Lilleaker Folkets Hus tjente biografien til en spesifikk utøver som utgangspunkt for et mer kollektivt minnearbeid rundt arbeiderbevegelsen og Folkets Hus på Lilleaker vest i Oslo.

I Hinterland Archives arbeidet Dæhlin med et arkiv etter Christian Leden som inneholder 100 år gamle dokumentariske lydopptak, fotografier og filmer fra ett knippe inuittkulturer.

I Avstandsriss - Setesdal undersøkte Dæhlin sammen med pianist Ingfrid Breie Nyhus et lydlig og fotografisk materiale fra det lokale folkemusikkarkivet i Setesdal.

Tidligere visning av resultatene i prosjektet

I oktober i fjor gjennomførte Dæhlin en avsluttende visning av stipendiatarbeidet sitt. Les mer om visningen, programmet og en kort video om et av delprosjektene.

Gjennomføring og mottakelse etterpå

Disputasen foregår på norsk.

Etter disputasen vil det holdes en uformell mottakelse utenfor administrasjonen i 3. etasje.