Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Disputas Ingvild Stene

Ingvild Stene forsvarer i offentlig disputas avhandlingen med tittelen Musikk som reguleringsstøtte. En studie av Terapeutisk Musikklytting (TML) og spiseforstyrrelser.

Ariel

Bedømmelseskomite

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Førsteamanuensis Tone Kvamme (leder)
  • Førsteamanuensis Marie Strand Skånland, Ansgar høyskole (1. opponent)
  • Professor emeritus Lars Ole Bonde (2. opponent)

Veiledere har vært professor Finn Skårderud, professor Gro Trondalen (frem til 2017) og professor emeritus Even Ruud (fra 2021).

Disputasen gjennomføres som et ordinært, fysisk arrangement med alle i komiteen til stede i Auditoriet. Arrangementet strømmes ikke.

Prøveforelesning

Stene gjennomfører prøveforelesning torsdag 23. november, kl. 10.15 samme sted, se nedenfor.

Om avhandlingen

Temaet for Ingvild Stenes avhandling er hvordan musikk kan brukes i gruppeterapi for kvinner med spiseforstyrrelser. Spiseforstyrrelser er et alvorlig samfunnsproblem og utfordrende å behandle. I denne studien utforsker Stene sin egenutviklede kliniske metode «Terapeutisk Musikklytting» (TML) i det musikkterapeutiske arbeidet. I arbeidet med å bevisstgjøre følelser og reaksjoner benytter tilnærmingen deltakernes egne musikkpreferanser i tillegg til musikkterapeutens valg.

Studien tilfører ny kunnskap om kliniske metoder som kan anvendes i arbeid med mennesker som lider av spiseforstyrrelser. Studien viser at deltakerne først og fremst har behov for å kjenne sine kroppslige reaksjoner og arbeide med å formulere sine følelsesmessige opplevelser. I TML-forløpet vektlegges deltakernes musikalske ressurser i arbeidet med å fornemme, gjenkjenne, tåle, bevisstgjøre og uttrykke følelser. Studien viser også at musikk med variasjon i intensitet er egnet i det musikkterapeutiske arbeidet med studiens målgruppe.

Resultatene i studien, basert på informantenes erfaringer, viser at TML er egnet til å arbeide med følelsesbevissthet, og at deltakerne opplever økt emosjonell tåleevne ved bruk av musikk som taktikk. Studien viser også hvordan musikklytting kan ha en relasjonell og regulerende funksjon som bidrar til nye opplevelser og handlingsmuligheter ved emosjonelle utfordringer i hverdagen.

Om forfatteren

Ingvild Stene er faglærer i musikk, fiolinpedagog, musikkterapeut, psykoterapeut og snart ferdig GIM-terapeut. GIM er en forkortelse av metoden «The Bonny Method of Guided Imagery and Music».

disputas-og-proveforelesning

Prøveforelesning Ingvild Stene -

Som en del av doktorgradsprøven skal Ingvild Stene forelese over et tema gitt av bedømmelseskomiteen.

Prøveforelesning Ingvild Stene

Publisert: 1. nov. 2023 — Oppdatert: 22. nov. 2023