Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Disputas Lars-Thomas Holm

En side av L. Irgens-Jensens symfoni i d-moll, autograf, med påført tekst med blyant.

Lars-Thomas Holm forsvarer i offentlig disputas avhandlingen med tittelen … glimt av skavler langt der ute … En problematisering av Fassung letzter Hand i Ludvig Irgens-Jensens verker.

Lars-Thomas Holm

Om disputasen

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Førsteamanuensis Ingrid Loe Landmark, Barratt Due Musikkinstitutt (komiteleder)
  • Forsker Peter Hauge, Det Kgl. Bibliotek, København
  • Professor Einar Røttingen, Universitetet i Bergen

Veiledere har vært professor emeritus Arvid Vollsnes, Universitetet i Oslo (fra 2017), professor Bjarte Engeset og professor Ståle Wikshåland (fram til 2017).

Arrangementet strømmes ikke.

Disputasleder er professor Sigrid Røyseng, leder av doktorgradsutvalget ved NMH.

Prøveforelesning

Holm gjennomfører prøveforelesning samme dag, kl. 10.15 samme sted, se nedenfor.

Om avhandlingen

I hvilken grad kan vi hevde at vi er kjent med den fulle bredden av Ludvig Irgens-Jensens (1894–1969) kunstnerskap? Og gjennom hvilken linse har vi egentlig forstått og gjort oss kjent med det klassiske norske orkesterrepertoaret fra mellomkrigstidens komponister?

Lars-Thomas Holms avhandling er den første i sitt slag i Norge som går i dybden på en rekke musikkfilologiske problemstillinger som har kommet til syne gjennom arbeidet med en vitenskapelig editering av Irgens-Jensens verker.

Avhandlingens drøftinger springer ut fra kjente tekstkritiske og hermeneutiske innfallsvinkler som har frembragt en mer rikholdig forståelse av komponistens skapelsesprosesser. Men forskningsfunnene har samtidig avdekket at vår fremføringstradisjon bygger på en begrenset og stivnet forståelse av Irgens-Jensens kunstnerskap, hvor analysene har frembragt ny viten som beveger seg langt utenfor edisjonsfilologiens tradisjonelle rammer. Blant annet peker flere av funnene på at en nevneverdig mengde verker av mellomkrigstidens komponister var gjenstand for tidvis nokså inngripende revideringer fra enkelte utøvere. Avhandlingen setter derfor et kritisk blikk på det som fremstår som en ukritisk tradisjonsforvaltning av norske orkesterverker fra nevnte periode og formidler betydelige resultater for det oppføringspraktiske og det musikkhistoriske fagfeltet. Avhandlingen fremmer derfor ikke bare nyervervet kunnskap som er relevant for fremtidig editering av Irgens-Jensen, men også kunnskap som blir svært relevant for fremtidig editering av andre komponisters verker.

Om Lars-Thomas Holm

Dirigent Lars-Thomas Holm har det siste tiåret særlig konsentrert seg om det norske orkesterepertoaret fra mellomkrigstiden med urfremførelser av Irgens-Jensen, Ulfrstad og Bræin, samt edisjonsarbeid på komponister som Hurum, Brustad, Egge og Okkenhaug. Etter at Holm vant den norske dirigentkonkurranse i 2010 har han ledet internasjonale orkestre som BBC Symphony Orchestra samt orkestre i Norden, Europa og Asia, og jevnlig gjestet alle norske profesjonelle symfoniorkestre. I tillegg har han samarbeidet med solister som Sir Bryn Terfel, Alisa Weilerstein, Lise Davidsen, Mari Eriksmoen, Håkon Austbø m.fl.

disputas-og-proveforelesning

Prøveforelesning Lars-Thomas Holm

Som en del av doktorgradsprøven skal Lars-Thomas Holm forelese over et tema gitt av bedømmelseskomiteen.

Prøveforelesning Lars-Thomas Holm

Publisert: 15. mai 2024 — Oppdatert: 24. mai 2024