For studenter
No En
Søk

Infomøte om innsparingene ved NMH

-

SUT inviterer alle studenter til åpent infomøte om den økonomiske situasjonen ved NMH.

På grunn av budsjettsituasjonen må NMH arbeide med kostnadsbesparende tiltak. Rektor og direktør nedsatte en arbeidsgruppe for å utarbeide forslag til omstilling.

Forslagene ble behandlet i styremøtet 9. mars. Se sakspapirene (ansatt.nmh.no).

SUT fra venstre: Arian Pedersen, Karolina Le Idun Gabrielle Fougner-Økland, Torbjørn Haaland, Mitra Fagerli Rahman og Eirik Møller Kampen.
SUT er vertskap for informasjonsmøtet. Foto: Carlotte Wiig.

Publisert: 8. mar. 2023 — Oppdatert: 20. mar. 2023