For studenter
No En
Søk

Seminar for musikkforskning 3

-

Seminar om musikkforskning med tema lytting som praksis og verktøy. I dag: Fransk skole, pianisme og lytting.

Fransk skole, pianisme og lytting

– Hvorfor snakker vi ikke sammen? Hvorfor deler vi ikke innsikt og perspektiver? Vårt svar er å lage et seminar for musikkforskning. I år vil fokuset være lytting. Temaet er ikke tilfeldig. Engasjementet til Lasse Thoresen og Olav Anton Thommessen har preget NMH.

Nå vil vi ta dette videre, på vår måte, for paradokset er entydig: lytting er musikkens viktigste, men minst omtalte praksis. Deltakelse og diskusjon er viktig, sier Erlend Hovland på vegne av arrangørene av årets seminarrekke, Anders Førisdal, Lasse Thoresen og Njål Ølnes.

Arrangører

Seminarrekken blir arrangert av NMHs internasjonale tidsskrift, Music & Practice, med støtte fra

Ordstyrer