For studenter
No En
Søk

Treng du hjelp av studentombodet? Dropp inn.

-
Pål Gustavsen står foran en murvegg og smiler lett til kameraet.

Studentombod er ein uavhengig bistandsinstans i studiesaker og eit lågterskeltilbod for saker om trakassering. Studentombodet er på NMH tre dagar denne hausten. Berre stikk innom.

Studentombudet skal gje studentar råd og hjelp i saker knytt til studiesituasjonen. Studentombodet er uavhengig av studieinstitusjonen og har tausheitsplikt.

Studentombod Pål Gustavsen (bildet) er på NMH nokre tysdagar, og han kjem og tilbake 2. mai kl. 12:00–14:00.

Publisert: 8. feb. 2023 — Oppdatert: 8. feb. 2023