For studenter
No En
Søk

Studentombud dropp-inn

-

Studentombod Pål Gustavsen er tilstede på NMH og tar i mot dem som trenger å snakke med en nøytral utenforstående.

Studentombodet er ein uavhengig bistandsinstans i studiesaker, og eit lågterskeltilbod for saker om trakassering.

Kva studentombodet kan hjelpe deg med

  • Gje deg innsikt i rettane dine og plikter som student ved utdanningsinstitusjonen.
  • Bidra til at rettane dine blir ivaretatt slik at saker kan bli løyst.
  • Delta som nøytral tredjepart i møte mellom deg som student og utdanningsinstitusjonen din, eller mellom deg og ein medstudent.
  • Lese over utkast til søknad eller klage.
  • Gje deg innsikt i kva det inneber å seie ifrå om til dømes eksempel trakassering, mobbing eller brot på sikkerheitsrutinar og om vegen vidare dersom du vurerer å melde frå om noko som er kritikkverdig.
  • Hjelpe deg med råd dersom du ønskjer å varsle anonymt.

Publisert: 6. mai 2022 — Oppdatert: 16. mai 2022