For studenter
No En
Søk

Finansiell støtte

Trenger du finansiell støtte til prosjektet, konserten eller arrangementet ditt? Her finner du informasjon om konserttiltak som støttes av Formidlingsbudsjettet.

Støtte til masterprosjekter

Master- og diplomstudenter i 2. år (gjelder kun studenter på studier uten eget masterprosjektbudsjett) kan søke støtte til utvikling/gjennomføring av konserter eller formidlingsaktivitet i masterprosjekt. Inntil 4000 kroner kan bevilges til hver student.

Prosjektstøtte kan dekke for eksempel honorar til eksterne utøvere, leie av lokaler eller utstyr, markedsføringstiltak osv. Prosjektstøtte kan som regel ikke dekke opptak, med mindre dette er en integrert del av prosjektet ditt.

Søknad

Send søknad per epost til Lars H. Kurverud i god tid før prosjektet planlegges gjennomført.

NB! Søknad må inneholde en enkel beskrivelse/argumentasjon og budsjett for prosjektet, samt en kopi av eksisterende/innlevert eller revidert prosjektbeskrivelse for masterprosjektet ditt.

Hvis du får innvilget støtte, må du som regel legge ut for utgiftene selv, og deretter sendet et efusjonsskjema med originale bilag.

Etter du har fått innvilget støtte

Hvis du får innvilget støtte, må du legge ut for utgiftene selv, og deretter sende inn et refusjonsskjema (Excel) med originale bilag.

Du må også levere en kortfattet skriftlig rapport om prosjektet som du gjennomført. Rapporten må leveres før eller sammen med refusjonsskjemaet.

Det er ikke mulig å søke støtte til innspiller og opptak eller deltakelse i ordinære konkurranser fra Formidlingsbudsjettet.

Kontakt

Ta kontakt for mer informasjon eller en prat om hvordan vi kan hjelpe deg!