For studenter
No En
Søk

Jobbskygging

Vil du være med en tidligere NMH-student på jobb?

Studentdrevet prosjekt

Studentene ved Norges musikkhøgskole får tilbud om å besøke og observere tidligere NMH-studenter i deres arbeidssituasjon.

Prosjektet er studentdrevet og er et samarbeid mellom Studentutvalget (SUT) og Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (CEMPE), med støtte fra NOKUT.

Jobberfaringer

Prosjektet har som målsetning å gi studentene verdifulle erfaringer med et yrkesfelt de er interessert i. Dette kan bidra til en virkelighetsorientering om hva som møter studentene etter studiene.