Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Jobbskygging

Er du nysgjerrig på livet etter studiene? Gjennom Jobbskyggingsprosjektet får studenter ved Norges musikkhøgskole mulighet til å følge en yrkesaktiv kulturarbeider på jobb.

Studentdrevet prosjekt

Prosjektet er studentdrevet og er et samarbeid mellom Studentutvalget (SUT) og Senter for fremragende utdanning i musikkutøving (CEMPE). Prosjektet har som målsetning å gi studentene verdifulle erfaringer med et yrkesfelt de er interessert i. Dette kan bidra til en virkelighetsorientering om hva som møter studentene etter studiene

Hvor, når, hvordan?

Jobbskyggingsprosjektet har som mål å gi studentene ved Norges musikkhøgskole et innblikk i arbeidslivet som kommer etter endt studium. Gjennom å la studentene ‘skygge’ en yrkesaktiv kulturarbeider på jobb gir prosjektet studentene verdifull innsikt i hva som kan vente dem når de uteksamineres fra NMH. Jobbskygging kan skje hvor som helst, og studentene kan få reisestøtte.
Obs! Reiser utenlands støttes ikke så lenge helsemyndighetene fraråder det.

Les mer om hva jobbskygging er for deg som er student på prosjektets nettside.