For studenter
No En
Søk

Organisasjonen

Her finner du informasjon om Musikkhøgskolens utvalg og komiteer, administrasjon, fagseksjoner, ledelsen, styret og hvem som jobber med hva.

Utvalg og komiteer

Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalget har ansvar for at læringsmiljøet på institusjonen er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd.

Her finner du utvalgets mandat, medlemmer, årsrapporter og hva de generelt kan gjøre for deg som student ved Musikkhøgskolen.

Studieutvalget

Studieutvalget har ansvar for å utvikle, tilrettelegge og implementere, kvalitetssikre og evaluere Musikkhøgskolens utdanningstilbud.

Fagseksjonene

Improvisert musikk, jazz og folkemusikk

Inkluderer fagmiljøene

Musikkteori, komposisjon og musikkteknologi

Inkluderer fagmiljøene

Musikkpedagogikk og musikkterapi

Inkluderer fagmiljøene

Klaver, akkompagnement, gitar og akkordeon

Inkluderer fagmiljøene

Dirigering, sang og kirkemusikk

Inkluderer fagmiljøene

Blåsere og slagverk

Inkluderer fagmiljøene

Strykere og harpe

Inkluderer fagmiljøet

Resten av organisasjonen

Administrasjonen

Administrasjonen ved Musikkhøgskolen er delt inn i seks ulike seksjoner og holder til både i Slemdalsveien og på Furuholmen.

Styret og ledelsen

Ledelsen ved Musikkhøgskolen består av rektorat og direktør.

Studielederne

Studielederne har ansvar for å sikre kvaliteten for de programmene de leder.

Strategier og rapporter