For studenter
No En
Søk

Psykisk helse

SiO har rådgjevarar, psykologar og leger du kan kontakte. NMH hadde eit lågterskel samtaletilbod til studentar under pandemien.

Samtaletilbod

SiO sitt tilbod

Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) tilbyr fastlege, psykologhjelp og samtaletilbod.

Les meir på SiO helse.

Lågterskel samtalepartnarar

Året med pandemi auka behovet for ein samtalepartnar. NMH hadde eit samtaletilbod for studentar. Barbra Coco Laurré er til disposisjon for samtaler, både i gruppar og ein-til-ein. Les meir om lågterskel-tilbodet.

Akutthjelp

Mental Helses gratis døgnopne telefonteneste for alle som treng nokon å prate med:

  • Ring 116 123.

Gjeld det liv og helse:

  • Ring 113.