For studenter
No En
Søk

Tilrettelegging av eksamen

Har du behov for tilrettelegging av eksamen? Du kan søke om tilrettelegging om du har en funksjonshemming eller et helseproblem som fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen.

Frister

Frister for å søke om tilrettelegging under skole- og hjemmeeksamen:

  • Eksamen i mai og juni: 1. april.
  • Eksamen i november og desember: 1. oktober.
  • Ellers i året: senest én måned før eksamen.