Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Frist for konserter i høstsemestret 2024

10 mikrofoner i stativer står på rekke foran en grå vegg
Foto: Kyrre Lien for NMH.

Planlegger du eller har du behov for å gjøre en konsert knyttet til NMH-aktivitet i høstsemestret 2024? Skjema for innmelding er åpent, med innmeldingsfrist 10. mai

Sesongprogram og planlegging

NMH planlegger konsertvirksomheten i to hovedsesonger, høst og vår.

Det er gjennom denne innmeldingen de aller fleste konsertmulighetene med både rom og ressurser tildeles. For å bli prioritert må du ha meldt inn ditt konsertønske innen fristen. Innmeldinger som kommer etter fristen blir prioritert i andre rekke. Etter at hovedsesongen er lagt kan eventuelle ledige tider bookes forløpende i løpet av semesteret.

Innmelding

Du trenger ikke legge inn detaljert programinformasjon når du registrerer konserten i skjemaet, men skriv så tydelig info som mulig.

Alle får svar og bekreftelse på registreringen, men booking vil bli bekreftet først gjennom personlig oppfølging.

Prioritering – tilknytning til fag, arbeidskrav og prosjekter

I skjemaet er det viktig at du formidler tydelig konsertens eventuelle tilknytning til fag, emne eller undervisning og eventuelle krav i studieplanen. Dette kan være avgjørende for hvilken prioritet konserten din får i planleggingen.

  • Konserter direkte knyttet til undervisning, arbeidskrav, emner eller pågående FoU-prosjekter prioriteres i første rekke.
  • Konserter med en gjennomtenkt kunstnerisk profil og en klar idé, prosjekter med samarbeid på tvers av sjanger/grupper/studier og prosjekter med fokus på kjønnsmessig og kulturelt mangfold vil også bli prioritert spesielt.
  • Registreringer etter fristen prioriteres i andre rekke.

Markedsføring

Når du får bekreftelsen på at konserten er booket, får du en frist for å sende inn informasjon og bilder som kan brukes til å markedsføre konserten. Denne informasjonen skal du sende til konsertinfo@nmh.no så snart som mulig.

Det trykte sesongprogrammet

Alle konserter er ikke automatisk med i det trykte sesongprogrammet. I dette programmet vil konserter med en gjennomtenkt kunstnerisk profil og god informasjon bli prioritert.

Allerede booket eller avtalt konsert?

Hvis du allerede har fått booket tid og/eller sted for en konsert, så ønsker vi at du fortsatt registrerer i skjemaet. Det er da viktig at du skriver i kommentarfeltet at dette er en konsert som allerede er avtalt eller booket. Eventuelle bilder og mer detaljert info sender du til konsertinfo@nmh.no.

Tips

  • Samarbeid med kolleger eller gå sammen om delt konsert eller lignende. Dette gir et mye større publikumsgrunnlag, sprer jobben på flere og kan gi uante positive virkninger
  • NMH produksjon har en liste med samarbeidspartnere og spillesteder. På denne har vi en stor bredde i potensielle spillesteder, som også inkluderer seniorsentre, arbeidsplasser, sykehjem, barnehager, kjøpesentre, skoler med mer. Tenk kreativt når du planlegger konsert, kan en litt alternativ arena være interessant kanskje?
  • Er formålet egentlig bare å spille på scenen, og uten noe fokus på formidling og publikum - dropp å melde inn ønske om offentlig konsert, og vent heller på øvingskonsertmulighetene senere.

Annet:

Har du spørsmål?