For studenter
No En
Søk

Kontaktpunkt

Her finn du informasjon om studentkontaktar, korleis du kontaktar oss, kven du skal kontakte om kva, og korleis du gjev tilbakemeldingar når det gjeld studiet ditt. Om du skal melde ifrå om kritikkverdige forhold ved musikkhøgskulen, kan du nytte NMH sitt sei ifrå-system.

Studentkontaktar

Alle studentar ved Musikkhøgskolen har ein studentkontakt. Studentkontakten er din kontaktperson i saker om gjennomføring av studiet og i andre spørsmål som angår din studiesituasjon.

Studentkontakten kan vere ein god samtalepartnar. Ikkje ver redd for å ta kontakt. Obs! Studentkontakt er noko anna enn studieleiar.

Kontakt oss angåande studiet ditt

Sei ifrå!

Vi ønskjer at musikkhøgskolen skal vere ein trygg plass for alle å vere. I dette ligg det eit godt fysisk læringsmiljø og eit godt psykososialt miljø. Vi arbeider kontinuerleg med å forbetre kvaliteten på både studia, miljøet og bygga våre. For å sikre oss dette, er vi avhengig av tilbakemeldingar frå deg som student. Vi oppfordrar deg difor til å bruke sei ifrå!-systemet aktivt. Gje oss tilbakemelding dersom det er noko som ikkje fungerer, om du opplever uønska hendingar, om du synest noko fungerer bra ved NMH eller om du ser noko som bekymrer deg.