For studenter
No En

Nytt Rektors rom!

Hva skal jeg gjøre hvis jeg blir syk? Kan vi få et større rom? Hva sier forskningen om smitterisikoen for musikere? Rektors rom gir svar.

Rektors rom 24. september

Aktuelt

Studentinformasjon

Konserter

Arrangementer