For studenter
No En

Peter takker for seg

I hans siste utgave av Rektors rom oppsummerer han sine åtte år i rektorstolen.

Rektors rom: 16. juni 2021

Aktuelt

Studentinformasjon

Konserter