For studenter
No En

Det går an å «endre kurs» fra 3. studieår på bachelor

Du kan søke deg til FRIKA, ta kombinert utøver og komposisjon eller ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Les mer om detaljer og se hvordan du søker

Aktuelt

Studentinformasjon

Arrangementer