For studenter
No En
Pianist titter opp bak et stort, åpent flygel
annet

Informasjonsmøte om valgemner -

Valgemnekontoret inviterer til informasjon og inspirasjon om valgemner. Valgemnekatalogen for studieåret 2023/24 lanseres i slutten av måneden. Dette er det første av to infomøter. Søknadsfrist for valgemner er 17. april.

Les mer

Aktuelt

Studentinformasjon

Arrangementer