Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Si ifra!

Her kan du si ifra om kritikkverdige forhold på Musikkhøgskolen.

Det er helt trygt å varsle

Som student ved Musikkhøgskolen, har du rett på et godt studie- og læringsmiljø. Hvis du opplever noe som du mener bryter med dette, kan du si ifra her.

NMH har nedsatt en liten gruppe som mottar og behandler varslene i henhold til gjeldende retningslinjer. Denne gruppen består av:

  • Studiesjef Camilla S. Thorkildsen med, avdelingsleder Renate Hauge Sund som vara
  • Jurist og spesialrådgiver Karl Gunnar Ekblad, med seniorrådgiver Berit Wærn Hansen som vara

Enkelte saker må løftes til NMHs øverste ledelse. I slike tilfeller er rektor, med prorektor som vara, en del av gruppen.

Dersom saken må følges opp av noen andre ved NMH, vil varsler få beskjed om det.

Du kan velge å være anonym når du melder fra, men vi anbefaler at du oppgir e-postadressen din, slik at du kan få tilbakemelding på hvordan saken håndteres.

«Si ifra!»-systemet

«Si ifra!» via dette nettskjemaet

Du er fullstendig anonym hvis du ikke oppgir e-postadressen din.

Kva gjeld saka? / Hva gjelder saken?
Beskriv det kritikkverdige tilhøvet så nøye du kan. / Beskriv det kritikkverdige forholdet så nøye som mulig.
Vi tilrår at du oppgir e-postadresse. Då blir det lettare for oss å følge opp saka di. / Vi anbefaler å oppgi e-postadresse, da blir det lettere for oss å følge opp saken din.