Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering

Hva gjør du dersom du eller noen du kjenner opplever uønsket seksuell oppmerksomhet?

Når skal du melde fra?

Hvis du opplever uønsket seksuell oppmerksomhet/ trakassering, eller er vitne til gjentatt uønsket seksuell oppmerksomhet/ trakassering, skal du si ifra så raskt som mulig. Slik kan saken behandles før den utvikler seg videre.

Hvordan varsle?

Alternativt kan du løse saken i samarbeid med studenttillitsvalgte (SUT) eller læringsmiljøutvalget.

Studenter kan også få hjelp hos studentrådgivningen på SiO.

For henvendelse:

Hva skjer når du melder fra?

Når NMH mottar en klage om opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet / trakassering, gjelder Rutiner for håndtering av varsler om uønsket seksuell oppmerksomhet ved NMH.

NMH har nedsatt en liten gruppe som mottar og behandler varslene i henhold til gjeldende retningslinjer. Denne gruppen består av:

  • Studiesjef Camilla S. Thorkildsen med seniorrådgiver Renate Hauge Sund som vara
  • Jurist og spesialrådgiver Karl Gunnar Ekblad med seniorrådgiver Berit Wærn Hansen som vara

Enkelte saker må løftes til NMHs øverste ledelse. I slike tilfeller er rektor Astrid Kvalbein med prorektor Morten Qvenild som vara, en del av gruppen.

Dersom saken må følges opp av noen andre ved NMH vil varsler få beskjed om det.