Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Praksisopplæringen i musikklærerutdanninger

Retningslinjer for praksisopplæringen for praktisk-pedagogisk utdanning (heltid og deltid) og bachelor i musikkpedagogikk ved Norges musikkhøgskole (NMH).

Praksisopplæringen i NMHs musikklærerutdanninger

Norges musikkhøgskole har to lærerutdanninger: Bachelorstudiet i musikkpedagogikk (KAMP) og Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Bachelorstudiet er et 4-årig løp, hvor pedagogiske fag og praksis er plassert i de tre første årene. PPU-studiet går enten over ett år (heltid, PPUH), eller over to år (deltid, PPUD). Begge utdanningene med sine studieplaner bygger på Forskrift til rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning (fastsatt 21. desember 2015) og Nasjonale retningslinjer for PPU-A (fastsatt 16. februar 2017)

De pedagogiske utdanningene ved NMH kvalifiserer for arbeid i kulturskole, grunnskole, videregående skole (MDD) og frivillig musikk/kulturliv. NMHs praksisfelt kjennetegnes av stor bredde og mangfold, og praksis foregår innenfor mange ulike praksisarenaer, som grunnskole, videregående skole, kulturskoler og det frivillige musikk/kulturliv.

Praksis er en læringsarena på linje med den campusbaserte utdanningen. De to læringsarenaene har ulike ansvarsområder, men felles ansvar for veiledning, studentens profesjonsutvikling og studentens sluttkompetanse.

Generell informasjon

De ulike praksisarenaene

Under finner du innhold i og beskrivelse av de ulike praksisarenaene.

Veiledning og vurdering i praksis

Samarbeid og dialog mellom NMH og praksisarenaene

Musikkhøgskolen skal legge til rette for at studentene kan oppleve god sammenheng mellom teori og praksis. Dette kan gjøres ved at NMH eksempelvis organiserer felles møteplasser for praksislærere og faglærere, og for studenter, praksislærere og faglærere.

Rollebeskrivelser