Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Skikkethetsvurdering

Gjennom hele studiet foretar Musikkhøgskolen en helhetlig vurdering av studentenes forutsetninger for å kunne fungere i yrket som musikkpedagoger og musikkterapeuter.

Hva er hensikten?

Norges musikkhøgskole skal i henhold til 4–10 i Lov om universiteter og høyskoler foreta skikkethetsvurdering av studenter på Praktisk-pedagogisk utdanning (inkludert studenter på Bachelorstudiet i musikkpedagogikk) og på musikkterapistudiet.

Skikkethetsvurdering er en helhetlig vurdering av studentens personlige og faglige forutsetninger for å kunne fungere i yrket som musikkpedagog og musikkterapeut. Hensikten er å sikre at elever, klienter og andre møter ansatte som er skikket for yrket.

Når anses en student for å ikke være skikket?

En student som utgjør en mulig fare for elevers eller klienters liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, vil ikke bli ansett som skikket for yrket. Dette dreier seg blant annet om studentens evne og vilje til å vise omsorg, til å lede læringsprosesser og skape et godt læringsmiljø, til å ta ansvar som rollemodell, til å vise selvinnsikt i forbindelse med oppgaver i studiet, eller til å endre uakseptabel atferd i samsvar med veiledning.

Løpende skikkethetsvurdering

Løpende skikkethetsvurdering av den enkelte student foregår kontinuerlig gjennom hele studieløpet, både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet. Dette innebærer at lærere, praksislærere, veiledere og andre som har med studenten å gjøre i utdanningssituasjonen, har et ansvar for å følge med og foreta løpende vurderinger.

Særskilt skikkethetsvurdering

Særskilt skikkethetsvurdering starter med innlevert tvilsmelding som behandles av institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering. Tvilsmelding begrunnes og sendes på eget skjema direkte til institusjonsansvarlig.

Det er ikke anledning til å være anonym for den som leverer tvilsmelding, men den som leverer tvilsmelding er ikke part i saken.

Hvem kan levere tvilsmelding?

Alle kan levere tvilsmelding, både faglig personale som for eksempel øvingslærere og faglærere, samt medstudenter og administrativt personale.

De som melder en sak vil få beskjed om at meldingen er mottatt. Hvis det trengs flere opplysninger, vil institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering ta kontakt.