For studenter
No En
Søk

Personvernerklæring for studenter og søkere ved NMH

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi håndterer dine personopplysninger som student og søker ved Norges musikkhøgskole (NMH).

Formålet med denne personvernerklæringen er å informere deg om hvilke personopplysninger som blir behandlet, hvordan de blir behandlet, hvem som er ansvarlig for behandlingen, hvilke rettigheter du har og hvem du kan kontakte.

Sikkerheten rundt dine personopplysninger

NMH gjennomfører regelmessig risiko- og sårbarhetsanalyse for å sikre dine personopplysninger. I tillegg er det iverksatt sikkerhetstiltak, slik som tilgangskontroller, for å forhindre at flere ansatte enn nødvendig får tilgang på dine personopplysninger.

Vi forsikrer at dine personopplysninger lagres i henhold til personvernreglementes regler for geografisk lagring. Eventuell lagring i tredjestater gjøres på lovlig måte gjennom EUs godtatte overføringsmekanismer.

I noen tilfeller utfører vi automatisk saksbehandling

En rekke prosesser tilknyttet ditt studentforhold utføres som delvis automatisk eller helautomatisk saksbehandling. Det gjelder i følgende tilfeller:

  • Beregning av hvilke emner du får melde deg opp til.
  • Oppmelding til undervisning og eksamen.
  • Oppretting av fakturaer.
  • Begrunnelser og klager i forbindelse med eksamen.
  • Diverse godkjenningssøknader.

Dine rettigheter

Kontakt

Behandlingsansvarlig

NMH er behandlingsansvarlig for personopplysninger, jf. GDPR artikkel 4 nr. 7.

Dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter som er omtalt ovenfor, kan du ta kontakt på post@nmh.no. Vi vil behandle din henvendelse uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Personvernombud

NMH har et personvernombud som skal ivareta personverninteressene til både studenter og ansatte ved NMH. Personvernombudet for behandlinger av personopplysninger ved NMH kan nås via e-post: personvernombud@nmh.no.