Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Semesterregistrering

Hva må du gjøre med en gang du starter på et nytt semester som student ved Musikkhøgskolen?

Semesteravgift og registrering

Du må registrere semesteret ditt i Studentweb og betale semesteravgiften hvert semester. Semesteravgiften består av SiO-avgift og eventuelle avgifter til materiell. For studieåret 2022-2023 er SiO-avgiften på 600 kroner per semester og er med på å finansiere velferdstilbudene fra Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Semesteravgiften dekker ikke pensumlitteratur, studiereiser og lignende.
Fra og med høsten 2023 økes semesteravgiften til 690 kroner per semester.

Når du har fulgt alle punktene under, vil du få et semesterbevis og være registrert som aktiv student både ved Musikkhøgskolen og i Lånekassen. Det er først etter dette du kan få lån og stipend fra Lånekassen.

Har du noen spørsmål?

Send oss en e-post til studweb@nmh.no.