For studenter
No En
Søk

Tilrettelegging og fritak

Tilrettelegging av studier, eksamen og pensum, universell utforming, søk fritak og innpassing av emner, eller permisjoner.