For studenter
No En
Søk

Restetorg valgemner

Valgemner for studieåret 2022/23 er tildelt i studentweb. Det åpnes nå for at de som i utgangspunktet ikke skal ha valgemner kommende studieår eller mangler valgemner, kan søke. Valgemner på restetorget tildeles etter førstemann til mølla-prinsippet.

Valgemner med ledige plasser studieåret 2022/23

Hvem kan søke valgemner?

Alle studenter i 2. avdeling på bachelor og 2. år master skal har valgemner som en del av sitt studiet. KAUTIJ har valgemner allerede fra 2. år og FRIMA og MAUTIJ har valgemner fra 1. studieår.

Dersom du går på et studium eller studieår uten valgemner (for eksempel videreutdanning, pianostemmerutdanning og enkelte mastergrader), kan du søke valgemner, men ikke før restetorget i august.

Valgemnekatalogen for studieåret 2022–2023.

Hvordan søker jeg valgemner på restetorget?

  1. Finn ut hvilke valgemner du vil søke på.
  2. Send mail til valg@nmh.no

Praktisk informasjon

Spørsmål?