For studenter
No En
Søk

Valgemnekatalogen studieåret 2023-2024

Her finner du informasjon om neste års valgemnekatalog, hvem som kan søke valgemner annen praktisk informasjon.

Hvem kan søke valgemner?

Alle studenter i 2. avdeling på bachelor og 2. år master skal har valgemner som en del av sitt studiet. KAUTIJ har valgemner allerede fra 2. år og FRIMA og MAUTIJ har valgemner fra 1. studieår.

Søknadsfristen var 17. april. Valgemnekontoret har startet arbeidet med tildeling av valgemner. Hvilke valgemner du har fått tildelt vil være synlig i utdanningsplanen din fra slutten av mai. Dersom det er ledig plass i emner som skal igangsettes til høsten etter tildeling, vil det bli en ny mulighet til å søke medio juni.

Valgemnekatalogen for 2023-2024

Dersom du går på et studium eller studieår uten valgemner (for eksempel videreutdanning, pianostemmerutdanning og enkelte mastergrader), kan du søke valgemner, men ikke før restetorget i juni.

Praktisk informasjon

Spørsmål?