Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Studentweb

Kva er Studentweb og korleis brukar du det? På denne sida kan du også melde inn endringar av personopplysningar som blant anna namn.

Logg inn

Hjelp med Studentweb

Studentweb gjer deg tilgang til dine studiedata, og lar deg utføre oppgåver som betaling av semesteravgift, semesterregistrering, oppdatere utdanningsplan og personopplysningar, sjekke eksamensresultat, bestille karakterutskrift og meir.

Oppdatere personopplysningar i Studentweb

Du må syrgje for at du har riktig namn og personnummer på karakterutskrifter, vitnemål, studentkort og annan informasjon frå Musikkhøgskolen. Vi hentar informasjonen om deg under «Min profil» frå fleire system. Nokre av desse opplysningane kan du oppdatere sjølv, men for enkelte endringar må du laste opp dokumentasjon.

Meld inn endringar

Her kan du melde inn endringar av namn og/eller personnummer.

  • Oppdatere namn: Fyll ut alle feltane. Punkt 4 og 5 er for ditt nye namn.
  • Oppdatere personnummer: Fyll ut alle dei obligatoriske feltane.

Det du skriv inn i skjemaet vil bli sendt til ei e-postadresse ved NMH og blir behandla av ansvarlege for Studentweb. Vi lagrar ingenting av informasjonen du tastar inn i publiseringssystemet til nettsidene våre.

Skriv inn studentnummeret på seks siffer.
Skriv inn etternavnet ditt. / Skriv inn etternamnet ditt.
Skriv inn fornavnet ditt og eventuelle mellomnavn. / Skriv inn fornamnet ditt og eventuelle mellomnamn.
Skriv inn ditt tidligere etternavn. / Skriv inn det tidlegare etternamnet ditt.
Skriv inn ditt tidligere fornavn (og eventuelt tidligere mellomnavn). / Skriv inn det tidlegare fornamnet ditt (og eventuelle tidlegare mellomnamn).
Velg fil
Skann og last opp kopi av enten brev fra Skatteetaten som bekrefter navneendring og/eller nytt personnummer, eller kopi av pass. / Skann og last opp kopi av anten brev frå Skatteetaten som bekreftar namneendringa og/eller nytt personnummer, eller kopi av pass.

Treng du hjelp?