For studenter
No En
Søk

Printing, kopiering og skanning

Du bruker studentkortet ditt til å printe, kopiere og skanne. Slik aktiviserer og fyller du på kopikortet, printer, skanner og kopierer på printerne på Musikkhøgskolen.

Hvordan aktivere studentkortet for print og kopi

Studentkortet ditt er også ditt kopi- og printkort.

Ved tap av adgangskort: Send e-post til kort@nmh.no umiddelbart.

  1. Ved første gangs utskriftsforsøk sendes en PUK-kode til NMH-eposten. Eller du kan logge på SafeCom – velge oppsett og Kort/PUK kode (her kan også gamle kort slettes).
  2. Ta med adgangskort og PUK-kode bort til en skriver
  3. Bruk kortet på kortleseren. “Ukjent Bruker” vil dukke opp i displayet. Er displayet svart, må du trykke på det. Tast inn PUK-kode – klikk OK.
  4. Tast inn valgfri, 4-sifret PIN-kode – klikk OK. Gjenta PIN-kode (denne skal ikke brukes senere).

Da er kortet aktivert for kopi og print.

Printing (skrive ut)

Skanning

Kopiering