For studenter
No En
Søk

Printing, kopiering og skanning

Du bruker studentkortet ditt til å printe, kopiere og skanne. Slik aktiviserer og fyller du på kopikortet, printer, skanner og kopierer på printerne på Musikkhøgskolen.

Studentkortet ditt er også kopi- og printkort

Studentkortet ditt er også ditt kopi- og printkort.

Ved tap av adgangskort: Send e-post til kort@nmh.no umiddelbart.

Hvordan aktivere studentkortet for print og kopi

  1. Ved første gangs utskriftsforsøk sendes en PUK-kode til NMH-eposten. Eller du kan logge på SafeCom – velge oppsett og Kort/PUK kode (her kan også gamle kort slettes).
  2. Ta med adgangskort og PUK-kode bort til en skriver
  3. Bruk kortet på kortleseren. “Ukjent Bruker” vil dukke opp i displayet. Er displayet svart, må du trykke på det. Tast inn PUK-kode – klikk OK.
  4. Tast inn valgfri, 4-sifret PIN-kode – klikk OK. Gjenta PIN-kode (denne skal ikke brukes senere).

Da er kortet aktivert for kopi og print.

Printing (skrive ut)

Skanning

Kopiering