Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Mangfold og likestilling

Alle studenter har rett til et trygt og godt studiemiljø. Derfor har vi nulltoleranse for alle former for diskriminering, mobbing og trakassering.

Mangfold på Norges musikkhøgskole handler om å anerkjenne og gi plass til et bredt spekter av menneskelige, musikkfaglige, sosiale og kulturelle uttrykk, bakgrunner, kompetanser og perspektiver. Slikt mangfold springer ut av inkluderende og ikke-diskriminerende fellesskap. Norges musikkhøgskole ønsker derfor å fremme slike fellesskap, der mennesker kan møtes, virke, skape og være i trygghet.

Musikkhøgskolens mangfoldserklæring

NMH skal sørge for at alle – uavhengig av kjønn, etnisk tilhørighet, religion eller seksuell legning – har reelle like muligheter. Derfor må vi hele tiden utfordre gamle mønstre og ubevisste holdninger.

Musikkhøgskolen har et utvalg for mangfold og likestilling (UML), som jobber med dette. UML skal bevisstgjøre og foreslå tiltak for å skape mangfold og likestilling ved NMH. Utvalget skal være en støttefunksjon for ledere på alle nivåer og samarbeider blant annet med Studentutvalget (SUT) om dette.

Fakta om likestilling på NMH

I årsrapporten (ansatt.nmh.no), som sendes til Kunnskapsdepartementet hver vår, presenterer NMH hvordan det står til med likestillingen.

Aktuelle saker