Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Rusmiddelpolicy

NMH har utarbeidet en policy for bruk av rusmidler på skolen og aktiviteter og engasjementer i skolens regi.

NMHs regler

Arbeidsmiljøet ved NMH skal være rusfritt både for studenter og ansatte og NMH ønsker å fremstå som tydelig og konsekvent. Det skal derfor som hovedregel ikke serveres eller nytes alkohol innenfor arbeidstidens kjernetid i NMHs lokaler, med mindre annet er godkjent av direktør eller rektor.

Det er uakseptabelt å møte på studiestedet påvirket av alkohol og narkotika. Det er heller ikke tillatt å komme på jobb/studier i bakrus eller med alkohollukt.

Ved representasjon, reisevirksomhet, deltakelse på kurs og konferanser og i andre arbeids- eller studierelaterte situasjoner, betraktes studenter og ansatte som representanter for NMH og det forventes at det vises måtehold og en adferd som ikke går utover NMHs omdømme.

Pengespill og lignende er ikke tillatt i arbeidstiden eller i studiesituasjonen.

Kontakt