For studenter
No En
Søk

Lover du bør kjenne til

Studieprogresjon og studierett, opphavs- og bruksrett, personvern og GDPR i forskningsprosjekter og oppgaver.

Forskrift om studiene ved Norges musikkhøgskole

Studieprogresjon og studierett

Alle studenter må hvert semester betale semesteravgift og semesterregistrere seg.

Som student må du også sørge for at du følger opp alle emner du skal i henhold til studieplanen.

Opphavs-, publisering- og bruksrett til opptak av studentpresentasjoner

Norges musikkhøgskole dokumenterer ulike utøvende studentprestasjoner med lyd- og videoopptak.

Dette kan dreie seg om følgende obligatoriske aktiviteter, som alle i utgangspunktet allerede er offentlige fremføringer:

  • Produksjoner med større og mindre ensembler ved NMH.
  • Deltakelse i åpne mesterklasser.
  • Eksamenskonserter og andre utøvende eksamensprestasjoner.

I tillegg kan det være aktuelt med enkelte andre fremføringer av spesiell interesse, men i disse tilfeller skal spesifikk tillatelse fra alle involverte innhentes.

Rett og plikt til denne type dokumentasjon har NMH gjennom Universitets- og høyskoleloven § 1-1 og § 1-3, som pålegger høyskolene å tilby høyere utdanning, utføre forsking, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og bidra til å spre og formidle resultater. I tillegg kan høgskolen også være underlagt forvaltningsloven knyttet til eksamen.

Personvern i forskningsprosjekter

Når du leder eller deltar i et prosjekt er du selv ansvarlig for å følge personvernlovgivningen (GDPR).

Når du skal skrive en oppgave eller gjøre et prosjekt hvor du ønsker å bruke personopplysninger, må du være klar over at det stilles en rekke krav til slik bruk og at du må ha tillatelse fra Norsk senter for dataforskning (NSD) før datainnsamlingen kan starte. Alle prosjekter skal meldes inn til NSD.

Det er ditt ansvar å sette deg inn i hvilke regler og retningslinjer som gjelder.

Forskningsetikk

Les om retningslinjer, lovverk og opplæring i forskningsetikk ved Musikkhøgskolen. De etiske retningslinjene er særlig viktig å kunne for masterstudenter.