Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Vil at studentene skal få mer eierskap til utdanningen sin

Kvinne med langt brunt hår, hvit t-skjorte og brune bukser til venstre for mann med brunt hår, mørk jakka. De er foran en busk foran en oransj bygning.
CEMPEs nye studentpartnere, Fride Nøstdahl Hjelle og Sigmund Toppe.

Fride Nøstdahl Hjelle og Sigmund Toppe er våre nye studentpartnere! Vi har tatt en prat med dem om hva de er opptatt av og hvorfor de har valgt å engasjere seg hos CEMPE.

Flere diskusjoner og samlingspunkter for musikkstudenter

– Jeg ønsker å bidra til gode diskusjoner som samler musikkstudenter på NMH og andre skoler, forteller Sigmund.

– Ikke minst ønsker jeg å være med på studentprosjekter som driver utdanningen framover.

Sigmund (22) er pianist og begynte i høst på det fjerde året av sin bachelorgrad i utøvende klaver. Tidligere har han vært engasjert i Studentutvalget (SUT). Også Fride (25) spiller piano. Hun har en musikkpedagogisk bachelorgrad i ryggen, og har begynt på masterstudiet i utøvende jazz og improvisert musikk etter et år som underviser og frilansmusiker.

– Jeg deltok på en del av CEMPEs tilbud og prosjekter mens jeg gikk bachelor. Blant annet var jeg på flere STUDENT og CEMPE Talks og deltok i Kjernemappe-prosjektet . Flere av prosjektene har gitt meg mer eierskap til utdanningen min. Det håper jeg å kunne bidra til at mine medstudenter også får, forteller hun.

– Jeg håper jeg kan være en person i CEMPE som studentene føler de kan kontakte med sine spørsmål, innspill eller ideer. 

Sigmund Toppe Studentpartner i CEMPE

Fremdeles behov for fokus på mental helse og åpenhetskultur

Duoen har overtatt stafettpinnen fra Susanna Solsrud og Ole Martin Solberg, som gikk av før sommeren. I sin fartstid i CEMPE initierte de blant annet seminaret Musikeren & Psyken, og et foredrag om bedragersyndromet. Disse arrangementene gjorde inntrykk på studentpartnerne.

– Musikeren & Psyken og Bedragersyndrom-foredraget førte til en dyp, meningsfull endring i studiehverdagen min, forteller Fride.

– Jeg fikk lyst til å videreføre slike prosjekter også til nye studenter.

Det å jobbe for et NMH med åpenhetskultur, og økt fokus på mental helse var noe de forrige studentpartnerne var særlig opptatt av. Hva slags saker opptar dere?

– Åpenhetskultur og fokus på mental helse er viktig, så dette kommer nok også vi til å fokusere på, sier Sigmund.

– Jeg ser frem til å arrangere STUDENT Talks der jeg håper vi kan få til gode diskusjoner hvor studentene tør å dele med hverandre. Jeg er opptatt av å jobbe for et godt studiemiljø og studentengasjement, og håper at jeg kan være en person i CEMPE som studentene føler de kan kontakte med sine spørsmål, innspill eller ideer. 

Fride er enig.

– Ettersom det nettopp er CEMPEs prosjekter rundt mental helse og åpenhet som har betydd aller mest for meg i min egen utdanning, er dette spesielt viktig for meg å videreføre. Det er også noe jeg har pratet mye om med medstudenter, så det er fortsatt et behov for å ha fokus på det.

– CEMPEs prosjekter rundt mental helse og åpenhet har betydd aller mest for meg i min utdanning, så dette er spesielt viktig for meg å videreføre.

Fride Nøstdahl Hjelle Studentpartner i CEMPE

Et mer mangfoldig NMH som forbereder studentene på livet etter skolen

Fride forteller at hun ønsker seg en utdannelse som i større grad rommer mer mangfoldige musikere og kunstnere, og ønsker å bidra til at det på skolen blir rom for mer utforsking av sjangerkrysninger og samarbeider med kunstnere fra andre kunstarter.

– Jeg har en del venner som virker innenfor ulike kunstarter, og synes det er ufattelig givende og inspirerende å se hvordan de tenker og jobber innenfor sine felt. Det å samarbeide med folk som gjør noe helt annet enn jeg gjør, har åpnet øynene mine for nye muligheter og vært veldig positivt for min egen kunstneriske utvikling. Dette er kanskje særlig viktig hvis man jobber i en musikktradisjon med sterke røtter.

Savner dere noe i musikkutdanningen som den er i dag?

– Etter kun et lite år utenfor institusjonen kan jeg si at det var en del ting jeg ikke var helt forberedt på å møte, som jeg måtte tilegne og opparbeide meg kunnskap om på egen hånd, forteller Fride.

– Det er klart at det kanskje er visse ting man bare må lære gjennom å erfare, men jeg syns vi kan bli enda bedre på å forme innholdet i musikkutdanningen slik at man er så forberedt som man kan bli. Ettersom bransjen der ute er dynamisk og forandrer seg, må utdanningen også holde tritt. Dette gjelder jo også det at studentene faktisk vet om hvilke muligheter som fins der ute for dem, og får tatt i bruk de gode ressursene Musikkhøgskolen har slik til å danne seg sin egen, unike vei til et bærekraftig yrkesliv. 

Også Sigmund etterspør et studium som i større grad ruster studentene for livet etterpå, og ulike måter å være musiker.

– Fra en instrumentalist som ikke spiller i orkester eller kor, syns jeg det skulle vært flere møteplasser litt inn i studiet hvor vi treffer medstudenter på andre instrumenter for å spille med og for hverandre. Det hadde vært fint med prosjekter hvor vi får utveksle erfaringer og høre hva de andre studentene jobber med. Samarbeidsprosjekter skaper samhold og et støttende studentmiljø.

Sigmund synes også at studentene burde få større rom for å forme egen utdanning.

– Når man studerer noe så åpent som utøvende musikk, er det viktig at studenten gis til rom til å tenke selv, forteller han.

Vi gleder oss til å bli enda bedre kjent med våre nye studentpartnere og følge dem på veien videre!