Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Still til valg 2023

SUT fra venstre: Arian Pedersen, Karolina Le Idun Gabrielle Fougner-Økland, Torbjørn Haaland, Mitra Fagerli Rahman og Eirik Møller Kampen.
SUT 2022–2023. Fra venstre: Arian Pedersen, Karolina Le Idun Gabrielle Fougner-Økland, Torbjørn Haaland, Mitra Fagerli Rahman og Eirik Møller Kampen.

Vil du være med i Studentutvalget (SUT) eller være studentrepresentant i NMH-styret for studieåret 2023/2023? Nå kan du melde ditt kandidatur. Fristen er 24. april 2023.

Hvordan stille til valg?

  • Fyll ut dette skjemaet (inaktivt)

Det er mulig å stille til valg i både høgskolestyret og SUT samtidig, og du bruker samme skjema.

Fristen er 24. april 2022.

Under kan du lese om hva vervene i SUT og høgskolestyret går ut på.

Studentutvalget (SUT)

SUT er Musikkhøgskolens studentdemokrati og skal først og fremst virke som bindeledd mellom studentene og faglig og administrativ ledelse ved institusjonen. SUT har også ansvaret for å arrangere sosiale tilstelninger for studenter på Musikkhøgskolen. Dessuten kontrollerer SUT skap, administrerer øvingsrom, har ansvaret for det sosiale opplegget under oppstartsuka og hjelper til under opptaksukene.

Vi skal til sammen velge seks representanter til SUT. Hver representant skal sitte i ett år, og studentene som stiller til valg, stiller ikke til spesifikke verv i valgrunden. Vervene blir bestemt internt av de seks valgte kandidatene etter valget. Hvert unike SUT har stor frihet til å utforme sine arbeidsoppgaver og sin struktur, men her lister vi vervene opp med typiske ansvarsområder.

Vervene som skal bli dekket

Studentrepresentant i Musikkhøgskolens styre

Styret er Norges musikkhøgskoles øverste organ. Styret har elleve medlemmer og to av disse er studenter. Studentrepresentantene i styret velges hvert år, mens de øvrige medlemmene velges for fire år. Det skal velges to ordinære medlemmer og to varaer. Det skal være en mannlig og en kvinnelig av hver. Å sitte i styret er et honorert verv og innebærer å

  • sette seg godt inn i sakspapirene til hvert møte og gjøre nødvendig research – det innebærer god dialog med SUT og studentmassen rundt saker som er relevante for studentene
  • delta på ca. fire styremøter i året pluss en del andre møter i tillegg
  • bidra med studentperspektivet på møtene

Artikler relevante