Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

NMH har blitt Miljøfyrtårn

To smilende menn holder oppe hver sin store plate med miljøfyrtårnlogo: To blåfarger, hvitt og et grønt blad. Skal visst også se ut som en fyrlykt som lyser mot bladet og en mørkeblå runding.
Anders Eggen (t.v.) og Johan Jørgensen mottar beviset på miljøfyrtårnsertifiseringen i Oslo rådhus 31. mai 2022.

For å bli sertifisert som Miljøfyrtårn har NMH kartlagt utslipp og fått på plass et system for å redusere det. Men det er nå arbeidet virkelig starter.

Å være Miljøfyrtårn forplikter til et kontinuerlig arbeid for å redusere klimaavtrykket. De første målene for at NMH skal bli mer miljøvennlig er å:

  • redusere Co2 avtrykket gjennom å redusere antall flyreiser med 30 % innen utgangen av 2023 og 40 % innen utgangen av 2025 målt mot 2019.
  • finansiere merkostnader ved togreiser.
  • oppgradere flere møterom slik at vi enkelt kan gjennomføre digitale og hybride møter.
  • etablere en grønn innkjøpspolitikk og alltid velge et miljømerket alternativ når dette er mulig. 90 % av leverandørene til NMH skal ha miljøsertifisering.
  • øke andelen syklende, gående og kollektivreisende til og fra NMH blant annet ved å etablere sykkelparkering under tak og med sikring.
  • redusere mengden restavfall med 30 % og øke kildesorteringen.

Disse målene er hentet fra Musikkhøgskolens nye klima- og bærekraftpolitikk, som er kommet på plass som en del av miljøfyrtårnsertifiseringen.

Færre flyreiser, flere digitale møter, bedre sykkelparkering, færre søppelbøtter, mindre emballasje, kortreist mat.

Sakset fra NMHs grønne mål

Hvordan vil studenter og ansatte merke endringen?

Studenter og ansatte vil merke økt oppmerksomhet på ulike miljøtiltak som for eksempel flere kildesorteringsstasjoner og færre vanlige søppelbøtter. Alle vil få spørsmål om å delta i en kartlegging om miljøholdninger og reisevaner. Framover blir det også ulike miljøarrangementer og opplæring.

NMH skal bruke mindre energi. Det betyr ikke at det skal blir varmere eller kaldere i bygget, men at vi bruker energien mer effektivt til blant annet oppvarming, luftfuktighet og ventilasjon.

Kantina drives av Studentsamskipnaden (SiO). I tråd med klimamålene forventer NMH at SiO tilbyr økologisk, kortreist mat, et daglig vegetarisk eller vegansk middagstilbud, har leverandører med miljøprofil og at varene har en miljøbevisst emballasje. Engangsartikler skal reduseres, og det som er igjen skal være miljømerket.

Skal du ut og reise, skal du alltid vurdere hvordan du kan minimere klimaavtrykket.

Fra retningslinjer for reiser

Kjøre eller sykle

Ansatte på NMH har gratis bilparkering i kjelleren på Politihøgskolen. – Foreløpig er det ikke planlagt en avgift i garasjen, men det er absolutt et tiltak som kan vurderes for å gi færre insentiver til å kjøre bil til NMH. Vi vil samtidig oppgradere sykkelparkeringen og øke oppmerksomheten på alternative transportmetoder for både studenter og ansatte, sier de to miljøfyrtårnansvarlige Johan Jørgensen og Anders Eggen.

Reiser

Reisepolitikken er justert for å bli mer miljøvennlig, og den er nå vedtatt i Samarbeidutvalget.

Skal du ut og reise, skal du alltid vurdere hvordan du kan minimere klimaavtrykket. Er reisen er nødvendig, eller er digitale kanaler et alternativ? Er reisen knyttet til et strategisk eller faglig mål? Hele reisepolitikken blir publisert på nettsiden om kort tid.

Hva innebærer miljøsertifisering?

– Ved førstegangssertifisering skal vi først og fremst vise at vi har styringsdokumenter og strategier knyttet til miljøarbeidet på plass. Vi har avdekket områder der vi kan bli bedre og formulert dette i klima- og bærekraftpolitikken. Hvert år skal vi rapportere klimatall til Stiftelsen Miljøfyrtårn. Vi har funnet klimatall fra de tre siste årene, og tallene gir oss en grunnlinje til videre sammenligning og analyse. Klimatallene er blant annet hvor mye avfall vi produserer, hvor bra vi kildesorterer, energibruk, antall reiser og hvor mange kilo kopipapir vi bruker, sier prosjektleder Johan Jørgensen.

For å bli Miljøfyrtårn, må alt dette inn i et miljøledelsessystem.

Hva er et miljøledelsessystem?

Et miljøledelsessystem skal sette oss i stand til å jobbe langsiktig og målrettet. Systemet består av en grunnleggende kartlegging og årlige klimarapporter. Vi skal ha klima- og miljøpolitikk, en reisepolitikk, kommunikasjonsplan, opplæringsplan, organisasjonskart, kunne vise til HMS-system som ivaretar et godt arbeidsmiljø, årsrapport fra Læringsmiljøutvalget, fra AMU, rapport og tiltaksplaner fra vernerunder mm. Alle planene skal være godt forankret hos ledelsen.

To blåfarger, hvitt og et grønt blad. Skal visst også se ut som en fyrlykt som lyser mot bladet og en mørkeblå runding. Logoen til Miljøfyrtårn.

Kontakt

Artikler relevante