For studenter
No En
Søk

Valg 2021: Foreslå kandidater til styret

I april skal vi velge ansattrepresentanter til styret. Frist for å foreslå kandidater er 15. mars.

Hvem kan foreslå?

Enhver ansatt som har stemmerett kan foreslå kandidater. Dette er de samme som hadde stemmerett ved rektorvalget (se NMHs valgreglement §5).

Hvem kan foreslås?

Ansatte i minst 35 prosent stilling, med unntak av direktør, seksjonssjefer og biblioteksjef kan foreslås til styret. Husk at stipendiater også kan foreslås. I følge valgreglementet har man plikt til å ta imot vervet, så sant det ikke dreier seg om gjenvalg. Valgstyret oppfordrer allikevel forslagsstillere til å forespørre kandidatene fordi vi er best tjent med representanter som har tid og er motiverte for å påta seg dette viktige vervet.

Hvordan går man fram for å foreslå kandidater?

Forslag sendes på epost valgstyret@nmh.no innen 15. mars. Forslaget skal inneholde følgende:

  • Navn på kandidaten.
  • Opplysninger om hvorvidt kandidaten er forespurt og har sagt seg villig.
  • Navn på forslagsstilleren.

Forslagene offentliggjøres fortløpende på denne siden.

Hvor mange skal velges?

Til styret skal det velges:

  1. Tre representanter med vara for de ansatte i undervisnings- og forskerstillinger.
  2. Én representant med vara for de teknisk og administrativt ansatte.
  3. To representanter med vara for studentene.

Det skal være kjønnsmessig balanse innenfor hver valgkrets. Studentutvalget har ansvar for valget av studenter.

Foreslåtte kandidater

Ansattekandidatene til Styret blir lagt inn i den rekkefølgen de blir foreslått for valgstyret.

Artikler relevante