Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Sei kva du meiner om studieprogrammet ditt

Illustrasjon eller strektegning. Teksten "Sei kva du meiner" og en grønn markeringstusj.

Er du 2.-årsstudent på bachelor eller master? Da kan svare på undersøkinga og seie frå om du er nøgd med studieprogrammet du går på. Svaret ditt er viktig i arbeidet med å forbetre studiekvaliteten.

Vinn gavekort

Svarfrist: Utsatt til 21. november 2022.

Alle som svarar er med i trekninga av gåvekort på 5000 kroner. Sjå også plakatar med QR-kode.

Undersøkinga er sendt ut på e-post og SMS frå og med 24. oktober.

Kva er Studiebarometeret?

Studiebarometeret er ei årleg undersøking som blir gjennomført for å fange opp studentane sitt syn på utdanningskvalitet. Føremålet er å auke studiekvaliteten og gi nyttig informasjon til høgskular og universitet, studentar og andre.

Resultata gir utdanningsinstitusjonane moglegheit til å gjere forbetringar. I tillegg vert resultata brukt til forsking på utdanningskvalitet. Resultata vert publiserte på studiebarometeret.no som gjennomsnitt per studieprogram. Undersøkinga vert utført av NOKUT på oppdrag frå Kunnskapsdepartementet.

Artikler relevante