Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Delta på støttemarkering for Griegakademiet 22. november

Illustrasjon av nybygg med lysskilt hvor det står Griegakademiet? på toppen.
NMH støtter Griegakademiet i kampen for nytt bygg. Illustrasjonsbilde: Griegakademiet.

Onsdag 22. november klokka 15:30 blir det en demonstrasjon utenfor Stortinget til støtte for nybygg på Griegakademiet. Vi inviterer alle våre nåværende og tidligere studenter, musikkelskere og venner av Griegakademiet til å møte opp og vise sin støtte!

Vi oppfordrer alle til å ta med seg instrumenter eller andre lydkilder og bli med på en organisert lydforstyrrelse underveis i demonstrasjonen.

Det blir musikkinnslag, appeller ved rektor ved Universitetet i Bergen (UiB) Margareth Hagen, leder av Studentparlamentet ved UiB Kaja Ingdal Hovdenak og instituttleder ved Griegakademiet Randi Rolvsjord.

La musikken leve!

Bli med og lag lyd utenfor Stortinget
Hender som spiller trompet utendørs.

Jobbet for nytt bygg i 28 år

I 28 år har Universitetet i Bergen (UiB) jobbet for at Grieg-akademiet skal få nye, moderne lokaler, men i Statsbudsjettet for 2024 var ikke bevilgningen til nybygg nevnt.

– Å la en kulturinstitusjon som Grieg-akademiet (UiB) med vitende og vilje forvitre vil koste mer enn vi sparer i årets statsbudsjett,» skrever lederne for landets høyere musikkutdanningsinstitusjoner i Norge i Aftenposten 24. oktober.

– Å investere i musikk er å investere i alle samfunnslag og alle faser av livet.

De 10 lederne for musikkutdanningsinstitusjonene i et innlegg i Aftenposten

Videre skriver innleggsforfatterne:

– Våre nåværende og tidligere studenter leder korps og kor både for amatører og profesjonelle. De spiller og synger i profesjonelle orkestre og ensembler. De underviser på kulturskoler og sørger for at barn og ungdom får musikk i livet sitt, og at musikkompetanse videreføres til nye generasjoner.

De jobber med musikkproduksjon, festivaler og komposisjon. De gir ut plater som vi snakker sammen om, lytter til alene og deler med andre. De spiller i begravelser og bryllup. De er i byene og i bygdene. De leder demenskor, de jobber med innsatte i fengsler, med rus og psykisk helse, og de gir sårbare mennesker mulighet til å delta i musikk. De skaper møteplasser som limer folk sammen.

– Høyere musikkutdanning er en helt nødvendig brikke i den musikalske infrastrukturen som samfunnet behøver.

Fra innlegget i Aftenposten

Ringvirkninger i samfunnet

– I et moderne samfunn som det norske har musikk en selvfølgelig plass. Den fyller en rekke funksjoner både for enkeltmennesker og for samfunnslivet.

Musikken bidrar ikke bare til den estetiske opplevelsen i øyeblikket, men kan også ha betydning for helse, velvære, sosial kontakt, samarbeid og i ytterste konsekvens – demokrati. Derfor er det så viktig med musikkutdanning.

Et nytt bygg for Griegakademiet er dermed ikke et anliggende kun for studenter og ansatte der. Det har ringvirkninger langt inn i musikkliv og samfunn.

– Musikken bidrar ikke bare til den estetiske opplevelsen i øyeblikket, men kan også ha betydning for helse, velvære, sosial kontakt, samarbeid og i ytterste konsekvens – demokrati.

Fra innlegget i Aftenposten

Kunnskapsdepartementet beskrev i 2022 de nåværende lokalene som «nedslitt og lite funksjonelle med hensyn til fysisk miljø, samhandlingsmuligheter og gjennomføring av øving.»

Tomten til det nye bygget står klar, og nybygget er ferdig tegnet. Men uten oppstartsmidler blir det ingen byggestart.

Demonstrasjonstog nedover gata. Banner hvor det står: La Norges musikkhøgskole samles under ett tak. Svart-hvitt.
NMH har demonstrert for nybygg før. Her i 1983. Foto: Kåre Nymark.

Artikler relevante