Gå til hovedinnhold
For studenter Søk

Ombygging av administrasjonen

Plantegning
Plantegning av administrasjonen i 3. etasje.

I løpet av året blir administrasjonen i Slemdalsveien bygget om. Målet er at hele administrasjonen blir samlet der når NMH flytter fra Furuholmen 1. januar 2025.

En arbeidsgruppe er nedsatt for å arbeide med dette, og i budsjettet for 2024 er det satt av midler til å bygge om deler av 3. etasje, og til å prosjektere ombygging i biblioteket i 2. etasje.

Et tiltak fra campusutviklingsplanen

I november 2023 kom rapporten Plan for utvikling av Norges musikkhøgskoles arealer med vekt på forslag til kortsiktig tiltak, den såkalte campusutviklingsrapporten. Der er ombyggingen av administrasjonen ett av flere tiltak. I desember fikk styret campusutviklingsrapporten, og vedtok da å si opp Furuholmen og samle administrasjonen i Slemdalsveien.

Tidsplan

Planen er at ombygging og flytting er ferdig 31. desember 2024. Tidsplanen ser slik ut:

  • Medio januar–mars: Prosjektering med Statsbygg og eventuelle underleverandører.
  • Mars–juni: Konkretisering av ombyggingsplanene.
  • Juni–september: Selve ombyggingen.
  • September–november: Innflytting til Slemdalsveien for de det gjelder, utflytting fra Furuholmen.
  • Desember: Ferdigstillelse i Slemdalsveien og full avvikling av Furuholmen.

Valgt akitektfirma

NMH har valgt Zinc som arkitektfirma (zinc.no) for ombyggingen i 3. etasje.

I uke 15 (8.–12. april) vil Zinc foreta en telling av møtevirksomhet i administrasjonen i 3. etasje.

Tellingen vil foregå mellom kl. 8:00 og 16:00 mandag til fredag. Hensikten med tellingen er å kartlegge omfanget av møtevirksomhet og antall personer som er til stede på møtene. For de av dere som har kontoret med tett vegg og dør så er det mulig at Zinc vil banke på for å få en oversikt.

På Furuholmen vil vi selv telle møter.

Arbeidsgruppe

Renate Hauge Sund er leder av arbeidsgruppa, Cathrine Dorg er hovedverneombud, Anders Eggen er tjenestemannsrepresentant. Robert Haugan, Johan A. S. Jørgensen, Karina Krokaa og Heidi Ramberg representerer sine seksjoner.

Styringsgruppen består av de administrative lederne ved NMH. Studentmedvirkning vurderes fortløpende, på bakgrunn av om studentene blir berørt av ombygging og flytting.

For å sikre kompetanse innen utforming og ombygging av kontormiljøer skal prosjektet følges av konsulenter med spesialkompetanse på arbeidsplasser og areal. Konsulentene skal bistå i alt fra kartlegging av behov og hjelpe NMH å se på muligheter til utforming av de nye lokalene i Slemdalsveien.

Administrasjonen og biblioteket

Mandatet til arbeidsgruppen omfatter både prosjektering og ombygging av 3. etasje i administrasjonen, og prosjektering av ombygging av biblioteket. Å se de to arealene i sammenheng vil effektivisere arbeidet, unngå dobbeltarbeid og flere flytteprosesser. Det kan bli aktuelt å konkretisere én eller flere funksjoner i administrasjonen – altså i tillegg til biblioteksmedarbeiderne – som får sin nye arbeidsplass i biblioteket i løpet av prosessen. Hvilke ansatte og hvilke funksjoner det kan bli, vil arbeidsgruppen og styringsgruppen ta stilling til i 2024.

Hvem blir berørt?

Alle med hovedarbeidsplass i Furuholmen-gården og hele administrasjonsfløyen i 3. etasje vil bli direkte berørt. Samtidig vil studenter og andre medarbeidere merke at administrasjons-ansatte blir mindre fysisk tilgjengelig i selve ombyggingsperioden. Administrasjonen jobber med å klargjøre hvordan digitale tjenester kan dekke opp for dette.

Hva med undervisningsrommene?

I campusutviklingsrapporten om plan for utvikling av NMHs arealer forslo arbeidsgruppen at utøverlærerrommene fordeles på ny. Årsaken er at flere utøverlærerrom står udisponert deler av tiden.

I campusutviklingsrapporten er det foreslått flere konkrete måter å fordele utøver- og teorilærerrommene på.

Dette arbeidet vil starte i løpet av våren og gjøres av viserektorene Sidsel Karlsen, Gunnar Flagstad og driftssjef Robert Haugan, i samarbeid med direktør Kristel Mari Skorge og rektor Astrid Kvalbein.

Dette arbeidet vil vi komme nærmere tilbake på intern-nettsidene og i Etter noter.

Spørsmål?

  • Har du som medarbeider spørsmål til noe av det som står i saken? Kontakt din nærmeste leder.
  • Studenter kan kontakte SUT, som har jevnlig kontakt med rektor.

Artikler relevante