For studenter
No En
Søk

Koronainformasjon for studenter

Her finner du oppdatert informasjon om NMHs smittevernstiltak.

Tilbake til normalen

Det betyr at det studenter og ansatte endelig skal være fysisk til stede, med mindre man er syk. All undervisning vil foregå i Slemdalsveien (ev. andre lokaler), og lærerne trenger ikke lenger å legge til rette for hybride eller digitale løsninger.

Faste smitteverntiltak

  1. Er du forkjølet eller føler deg dårlig, skal du holde deg borte fra NMH. Les mer på FHIs side.
  2. Test deg ved mistanke om smitte, men du trenger ikke lenger melde fra om smitte til NMH. Selvtester er tilgjengelig i resepsjonene i første og tredje etasje, og du trenger ikke registrere deg.
  3. Vask hendene godt og ofte. Bruk antibac.

Beredskapsgruppe korona

Beredskapsgruppa kan du nå på e-post: korona@nmh.no. Gruppa har faste møter med rektor, og vurderer tiltak som samsvarer med smittesituasjonen og tiltak fra regjering og kommune.

Artikler relevante