For studenter
No En
Søk

Koronainformasjon for studenter

Her finner du oppdatert informasjon om NMHs smittevernstiltak.

Faste smitteverntiltak

  1. Er du forkjølet eller føler deg dårlig, skal du holde deg borte fra NMH.
  2. Test deg ved mistanke om smitte. Selvtester er tilgjengelig i resepsjonen.
  3. Vask hendene godt og ofte. Bruk antibac.

Karantene?

Har du vært i nærheten av en som har testet positivt på korona, eller føler deg dårlig? Er du usikker på om du skal i karantene, eller om det er nok med en test?

Digital undervisning eller hybride løsninger

Regelen er nå at all undervisning skal være fysisk på skolen. NMH er i dag ikke godt nok rigget for heldigitale eller hybride løsninger for undervisning. Til det er det for store mangler både når det gjelder infrastruktur, personvern og metodikk. (Med hybrid menes at noen sitter på skolen, mens andre er hjemme og får undervisningen digitalt.)

Som student har du altså ikke krav på å kunne følge undervisningen fra andre steder enn på NMH, med mindre du har krav på tilrettelagt undervisning, og selv om vi ber folk om å holde seg hjemme også ved lette symptomer.

Tilrettelagt undervisning

Dersom du er spesielt utsatt og vil få mye fravær av helsemessige årsaker, kan du ha krav på tilrettelagt undervisning. Spørsmål om tilrettelagt undervisning kan rettes til Cathrine Nymoen Dorg.

Artikler relevante